Statistieken

Artikelen bekeken hits
847146

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2017

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2017
Kwartel 1 roepend 11-mei polder 't Hoekje M. Renden
Kwartel 1 roepend 26-mei omg. Callantsoog J. Verhoeven
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 4 t/m 25-mrt omg. Huisduinerpolder R. Brouwer
Casarca max. 3 ter plaatse 2 t/m 17-mei Mariëndal C.+P. Das,R. Brouwer
Ijseend 1 vrouw noord vliegend 11-mrt Breewijd C. Rebel
Ijseend 2 noord vliegend 22-mrt Breewijd F. Geldermans
Smient 3700 noord vliegend 13-mrt Breewijd F. Geldermans
Ooievaar 1 zo vliegend 6-mrt De Schooten H. van Boeijen
Ooievaar 1 west vliegend 20-mrt De Schooten R.J. de Haan
Ooievaar 1 ter plaatse 22-mrt Zandpolder F. Bruinsma
Ooievaar 1 ter plaatse 27-mrt Mariëndal R.J. de Haan
Ooievaar 1 ter plaatse 27-mrt Callantsoog R. Brouwer
Ooievaar 1 zuid vliegend 29-apr De Schooten H. van Boeijen
Zwarte Ooievaar 1 oost vliegend 11-mei Helderse Vallei R. Hovinga
105e ex. ooit
Roerdomp 1 ter plaatse 10-mrt De Nollen Zuid T. Zutt
Roerdomp 1 opvliegend 12-mrt Kooypunt B. Mijnen
Roerdomp 1 ter plaatse 30-mrt vliegveld De Kooy V. Lanjouw
Roerdomp 1 ter plaatse 7-apr Mariëndal C.+P. Das
Koereiger 1 ter plaatse 30-apr+1-mei Mariëndal H. Enklaar
7e ex. ooit en de 3e voor mei en de 2e voor april
Purperreiger 1 noord vliegend 15-mei polder Het Koegras L. Hoogenstein
Kuifaalscholver 1 adult ter plaatse 1-mrt Nieuwe Haven W. van Urk
Kuifaalscholver 1 ter plaatse 25-apr Marsdiep F. Bruinsma
Visarend 1 noord vliegend 4-mei Botgat T. Zutt
Visarend 1 noord vliegend 4-mei Callantsoog T. de Boer
Visarend 3 overvliegend 6-mei Mariëndal M. Renden
Visarend 1 overvliegend 11-mei Huisduinen/vliegveld De Kooy M. Renden,V. Lanjouw
Visarend 1 ter plaatse 11-mei Balgzandkanaal J. Spaargaren
Wespendief 1 ter plaatse 15-mei Nieuw Den Helder E. Polderman
222e ex. ooit
Rode Wouw 1 overvliegend 1-mrt Balgzandkanaal/Kooypunt N. Peeters,M. Peerdeman,A. van Rijn,E. Verlind
Rode Wouw 1 noord vliegend 26-apr Breewijd F. Geldermans
85e en 86e ex. ooit
Zwarte Wouw 1 zo vliegend 30-apr Julianadorp M. Renden
Zwarte Wouw 1 ter plaatse 19-mei Balgzand L. Dijksen
64e en 65e ex. ooit
Zeearend 1 noord vliegend 10-mei Nieuw Den Helder H. Smit
28e ex. ooit
Steppekiekendief 1 ad man zuid vliegend 17-mei De Schooten H. van Boeijen
3e ex. ooit en de 1e voorjaarswaarneming
Kraanvogel 6 west vliegend 1-mrt vliegveld De Kooy V. Lanjouw
Kraanvogel 1 overvliegend 12-mrt Huisduinerpolder R. Roos
Steltkluut 1 opvliegend 1-mei De Verzakking C. de Vink
12e waarneming en het 19e ex. ooit
Kleine Plevier 1 ter plaatse 2-mrt Zandpolder E. Menkveld
vroegste ooit
Kleine Strandloper 1 ter plaatse 7-mrt Zandpolder F. Kalsbeek
vroege waarneming
Temmincks Strandloper 2 ter plaatse 2 t/m 6-mei Uitlandsche Polder J. Helmer
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 4-mei Mariëndal J. van Dillen-Staal
Temmincks Strandloper max. 2 ter plaatse 6+7-mei Mariëndal C.+P. Das,M. Renden
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 9-mei Balgzandpolder K. Venneker
Grote Burgemeester 2e kj ter plaatse 2-mrt Zandpolder R. Brouwer
Kleine Burgemeester 2e kj ter plaatse t/m 6-april omg. Julianadorp R. de Langen
Kleine Burgemeester 2e kj divers t/m 9-apr omg. Helderse zeedijk R. van Beusekom
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 1-mrt Balgzandkanaal L. vd Hoef,L.+J. Molenaar,R. Vinke
Geelpootmeeuw 1 ter plaatse 1-mrt+8-apr TESO-haven J. de Bruijn
Visdief 3 noord vliegend 24-mrt Breewijd F. Geldermans
vroege waarneming
Velduil 1 ter plaatse 11+18-mrt Balgzand C. vd Vliet,F. Draaisma
Velduil 1 no vliegend 29-mrt Breewijd F. Geldermans
Draaihals 1 ter plaatse 23-apr Oude Vuilnisbelt M. van Oss
Draaihals 2 ter plaatse 2-mei Callantsoog F. Kalsbeek
Draaihals 1 ter plaatse 4-mei Oude Vuilnisbelt R. Rotscheid
50e tot en met 53e ex. ooit
Bruine Klauwier 2e kj ter plaatse t/m 7-mrt Timorpark C.+P. Das
deze 1e voor Den Helder is al op 19 februari ontdekt en is een nieuwe soort voor maart
Wielewaal 1 zingend/roepend 22 t/m 30-mei omg. Donkere Duinen M. Renden
Roek 1 noord vliegend 29-apr Breewijd C. Rebel
Pestvogel 19 ter plaatse t/m 1-mrt Den Helder Zuidoost A. de Wit
Pestvogel 9 ter plaatse 13-mrt De Schooten H. van Boeijen
Pestvogel max. 20 ter plaatse 27 t/m 29-mrt De Schooten H. van Boeijen
Pestvogel max. 17 ter plaatse 17+18-mrt Julianadorp M. Evers-Hesseling,R. de Langen,H. Post
Huiszwaluw 2 ter plaatse 2-apr Zandpolder J. de Koning
op 1 na vroegste waarneming ooit
Cetti's Zanger 1 zingend vanaf 6-apr Mariëndal J. van Dillen-Staal
6e ex. ooit en een nieuwe soort voor het voorjaar
Fluiter 2 zingend 1+6-mei Donkere Duinen M. Renden,C. Dijkshoorn
Fluiter 1 zingend 1+22-mei binnenduinrand M. Renden,C. Dijkshoorn
Fluiter 1 zingend 3-mei Kooibosch F. Kalsbeek
Fluiter 1 zingend 8+9-mei Mariëndal T. Zutt
Fluiter 1 zingend 22-mei Donkere Duinen M. Renden
Rietzanger 1 zingend 1-apr t Kruiszwin C. vd Vliet
op 1 na vroegste waarneming ooit
Kleine Karekiet 1 zingend 20-apr Mariëndal J. van Dillen-Staal
op 2 na vroegste waarneming ooit
Sprinkhaanzanger 1 zingend 2-apr Botgat C. vd Vliet
op 1 na vroegste waarneming ooit
Grasmus 1 zingend 8-apr Julianadorp F. Bruinsma
vroegste waarneming ooit
Koperwiek 1 ter plaatse 3-mei Grafelijkheidsduinen R. Roos
op 2 na laatste waarneming ooit
Blauwborst 1 zingend 16-mrt Noordduinen J. van Dillen-Staal
op 1 na vroegste waarneming ooit
Nachtegaal 1 zingend 6-apr Nieuw Den Helder M. Kouwenhoven
vroegste waarneming ooit (record was 10 april)
Rode Rotslijster 1 ter plaatse 3+4-mei duinen Falga H. Bouma
nieuwe soort voor het werkgebied en de 15e ooit voor Nederland
Engelse Kwikstaart 1 ter plaatse 30-mrt Balgzandpolder F. Bruinsma
vroegste waarneming ooit en een nieuwe soort voor maart
Noordse Kwikstaart max. 2 ter plaatse 30-apr t/m 6-mei Zandpolder K. Kelder,M. Renden,F. Draaisma
Noordse Kwikstaart 3 man ter plaatse 4-mei Callantsogervaart E. Reinstra
Noordse Kwikstaart 1 man ter plaatse 4-mei Groote Keeten P. de Jong
Noordse Kwikstaart 1 man ter plaatse 6-mei Huisduinerpolder J. van Dillen-Staal
Noordse Kwikstaart 1 man noord vliegend 1-mei Helderse zeedijk M. Renden,C. Rebel
Boompieper 1 ter plaatse 27-mrt Grafelijkheidsduinen J. Meijer
vroegste waarneming ooit
Roodkeelpieper 1 ter plaatse 4-mei Callantsogervaart E. Reinstra
14e ex. ooit
Waterpieper 1 ter plaatse 25-mrt omg. Callantsoog P. vd Wielen
Waterpieper 1 ter plaatse 4-mei duinen Falga J. Ingenbleek,P. Julsing
laatste waarneming ooit en een nieuwe soort voor mei
Europese Kanarie 1 rond vliegend 30-mrt Helderse Vallei R. Hovinga
Roodmus 1 zingend 20+22-mei Mariëndal S. Rijnbeek,N. van Houtum
vroegste waarneming ooit
Roodmus 1e zomer zingend 31-mei Oude Vuilnisbelt J. van Dillen-Staal
Goudvink max. 3 divers vanaf 25-mrt omg. Donkere Duinen C.+P. Das
Appelvink max. 2 divers vanaf 30-apr omg. Donkere Duinen M. Renden,H. Enklaar