Statistieken

Artikelen bekeken hits
847161

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 december 2016 tot en met 28 februari 2017

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 december 2016 tot en met 28 februari 2017
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Kleine Rietgans max. 12 ter plaatse 28-jan t/m 11-feb omg. Callantsoog C.+P. Das,K. Venneker,P. vd Wielen,M. Zutt
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 14-jan Oostoever P. vd Wielen
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 28-jan strandslag Donkere Duinen J. op den Dries
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 22-feb Huisduinerpolder P. van Franeker,N. Godfriedt
Zwarte Rotgans 1 noord vliegend 28-dec Breewijd C. Rebel
Ijseend 1 ter plaatse 15-jan t Kuitje J. van Benten
Ijseend 1 onv. oost vliegend 25-feb Breewijd A. Vink,H. Vink-Slotboom
Roodkeelduiker 274 langs vliegend 17-feb Breewijd F. Geldermans
Ijsduiker 3 ter plaatse 22-dec strandslag Drooghe Weert T. de Boer,H. Bouma,S. vd Berg
Ijsduiker 1 noord vliegend 4-jan Breewijd K. vd Berg
16e tm 19e ex. ooit en 3 exemplaren is de grootste groep ooit
Kuifduiker 2 ter plaatse 17-feb Breewijd F. Geldermans
Roerdomp 1 ter plaatse 16-dec De Schooten M. vd Kraats
Roerdomp 1 ter plaatse 17-dec Noord-Hollands Kanaal F. van Vliet
Roerdomp 1 ter plaatse 20-jan tm 14-feb Balgzandkanaal G. Vreeman,V. Lanjouw
Roerdomp 1 ter plaatse 21-jan DOK-terrein K. Kaag
Roerdomp 1 ter plaatse 10-feb Mariëndal T. Zutt
Roerdomp 1 ter plaatse 13-feb Jewelpolder J. Beers
Roerdomp 1 overvliegend 14-feb Nollen station Den Helder-zuid M. Renden
Roerdomp 1 ter plaatse 15-feb De Schooten K. van Gent
Roerdomp 1 ter plaatse 23-feb vliegveld De Kooy V. Lanjouw
Roerdomp 1 ter plaatse 26+28-feb Balgzandkanaal M. Briët
Grote Zilverreiger 6 ter plaatse 12-feb Uitlandsche Polder M. Knijnsberg
Ooievaar 2 overvliegend 24-feb Fort Erfprins R. Roos
Kuifaalscholver 1 zuid vliegend 17-feb Breewijd F. Geldermans
Kuifaalscholver 1 ter plaatse 28-feb Nieuwe Haven J. Frowijn,K. vd Berg
Rode Wouw 1 overvliegend 25-feb Anna Paulownapolder-west A.+J. Molenaar.H. vd Brand,R. Vinke,L. vd Hoef
84e ex. ooit
Bruine Kiekendief 1 ter plaatse 2-jan Balgzandpolder W. Adema,G. Welgraven
Kraanvogel 3 noord vliegend 23-feb Noord-Hollands Kanaal C.+B. Roobol,B. de Jong
Kraanvogel 1 zuid vliegend 24-feb duinen bij Falga J. van Dillen-Staal
Groenpootruiter 1 ter plaatse 11-jan Balgzandpolder T.+M. Zutt
3e waarneming ooit voor januari        
Grutto 150 ter plaatse 19-feb Balgzandpolder M. de Graaff van Rootselaar
opvallend hoog aantal zo vroeg in het jaar
Kemphaan max 75 ter plaatse 24-jan polder 't Hoekje F. Bruinsma
Kemphaan 200 ter plaatse 28-jan Noord-Hollands Kanaal C.+P. Das
grootste groepen ooit in de winter
Grote Burgemeester 1e winter divers 7 tm 15-jan Helderse zeedijk, Breewijd R. Roos,M. Molnar
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 7-jan Balgzand R. de Langen
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 8-jan kust Julianadorp S. Bernardus
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 4-feb zeedijk C. Rebel
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 12-feb strandslag Donkere Duinen L. Edelaar
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 15-feb Callantsoog E. Menkveld
Grote Burgemeester 1e winter ter plaatse 20+21-feb strandslag Voordijk vele ontdekkers
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 28-dec tm 2-jan Mariëndal R. Brouwer
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 13-jan tm 28-feb omg. Helderse zeedijk R. van Beusekom
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 5-feb omg. Callantsoog P. vd Wielen,T. Zutt
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 18-feb Julianadorp R. de Langen
Kleine Burgemeester 1 ter plaatse 28-feb Julianadorp B. Arts
Pontische Meeuw 3e winter ter plaatse 22-dec Marsdiep W. van Zwieten
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 25-dec strandslag Huisduinen K. vd Berg
Pontische Meeuw max. 10 ter plaatse 15 tm 21-feb omg. Callantsoog E. Menkveld,J. Bosch
Pontische Meeuw 1 adult ter plaatse 18-feb strand Callantsoog B. Lucas
Pontische Meeuw 2e kj ter plaatse 26-feb Marsdiep D. Benders
Pontische Meeuw 3e kj ter plaatse 26-feb zeedijk t.h.v. Kaaphoofd D. Benders
Geelpootmeeuw 2 ter plaatse 15-feb omg. Callantsoog E. Menkveld
Geelpootmeeuw 1 ter plaatse 19-feb tm … t Kuitje K. vd Berg
Geelpootmeeuw 1 adult ter plaatse 20+21-feb strandslag Voordijk M. Haas,F. Kalsbeek,B. Roosma,A.+H. Vink
Kleine Alk 1 ter plaatse 4 tm 17-feb Marsdiep F. Bruinsma
Kleine Alk 1 zuid vliegend 22-feb Breewijd F. Geldermans
Kleine Alk 1 ter plaatse 25-feb Breewijd A. Vink,H. Vink-Slotboom
Kerkuil 1 overvliegend 19-dec Groot Keeten F. Draaisma
Velduil 1 overvliegend 28-dec polder Koegras C.+P. Das
Bruine Klauwier 1e winter ter plaatse 19 tm 28-feb Timorpark C.+P. Das
nieuwe soort voor het werkgebied en de 2e voor Nederland  
Pestvogel 1 overvliegend 10-jan Pasteurstraat M. Renden
Pestvogel 8 ter plaatse 19-jan De Linie C.+P. Das
Pestvogel max. 19 ter plaatse 29-jan tm 17-feb Julianadorp M. Evers-Hesseling
Pestvogel 12 ter plaatse 5-feb Nieuw Den Helder S. Gomes
Pestvogel max. 19 ter plaatse 22 tm 28-feb Den Helder Zuidoost A. de Wit
Strandleeuwerik 2 ter plaatse 15-jan Balgzand J. van Benten
Strandleeuwerik 2 ter plaatse 18-feb Balgzand F. Geldermans
Frater 25 ter plaatse 15-jan Balgzand J. van Benten
Appelvink max. 2 overvliegend 24+25-feb Timorpark G. Eldert,T.A.L. Schipholt
nieuwe soort voor februari
Goudvink 2 ter plaatse 11-jan Donkere Duinen F. Langelaan
Geelgors max. 15 ter plaatse 1-dec tm 3-feb polder Koegras J. van Dillen-Staal,H. Enklaar
Ijsgors 3 ter plaatse 2-dec omg. Callantsoog E. Menkveld
Ijsgors 1 overvliegend 4-feb Julianadorp E. de Weerd
deze soort wordt in ons werkgebied zeer weinig ter plaatse waargenomen en zeer weinig in februari