Statistieken

Artikelen bekeken hits
847159

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 maart 2016 tot en met 31 mei 2016

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 maart 2016 tot en met 31 mei 2016
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Parelduiker 12 noord vliegend 24-apr Breewijd R. Hovinga
Parelduiker 1 noord vliegend 24-mei Huisduinen P. van Franeker
late waarneming
Kuifaalscholver 1 adult ter plaatse 21-mrt Marsdiep C. de Vink
Kuifaalscholver 1 noord vliegend 23-apr Breewijd C. Rebel
Purperreiger 3 no vliegend 8-mei Oud Den Helder R. Roos
Roerdomp 1 ter plaatse 3-mrt Kooibos O. Zijlstra
Ooievaar 1 divers 1 t/m 7-april omg. Nollen station-zuid H. van Boeijen,S. Gomes,H. Enklaar
Ooievaar 2 ter plaatse 11-apr Callantsogervaart T. Fijen
Ooievaar 1 overvliegend 5-mei Nieuw Den Helder R. Roos
Ooievaar 1 zuid vliegend 7-mei polder Koegras B. Arts
Ooievaar 1 noord vliegend 9-mei Indische Buurt A.+M. Akkerman
Ooievaar 2 zuid vliegend 11-mei Donkere Duinen T. Zutt
Slobeend 380 noord vliegend 11-apr Breewijd F. Geldermans
dagrecord
Brilduiker 2 ter plaatse 17-mei Mariëndal R. Oudenaller,M. Renden
late waarneming
Casarca 6 ter plaatse 30-mei Zandpolder T. Zutt
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 8-mrt zeedijk t.h.v. vuurtoren B. Mulder
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 16-apr Huisduinerpolder T. Oudshoorn
Visarend 1 noord vliegend 7-mei Julianadorp R. vd Zwan
Visarend 1 noord vliegend 7-mei zeetrektelpost C. Rebel
Visarend 1 overvliegend 8-mei Nollen van Abbestede T. de Boer
Visarend 1 noord vliegend 8-mei Mariëndal R. Brouwer
Visarend 1 ter plaatse 10-mei Noordduinen R. Vermeer,T. Zutt
Rode Wouw 1 no vliegend 18-mei Nollen van Abbestede R. Brouwer
82e ex. ooit          
Zwarte Wouw 1 overvliegend 29-apr Callantsoog/Noordduinen R. Brouwer,H. Wieleman
62e ex. ooit          
Vale Gier 1 divers 21+28 t/m 31-mei Den Helder diversen
6e ex. ooit en een nieuwe soort voor mei
Ruigpootbuizerd 1 ter plaatse 13-mrt Balgzand A. Vredegoor, K. vd Berg
Wespendief 1 divers 13-mei Waterleidingduinen/Nardus Moortuin E. Polderman,M. Renden
135e ex. ooit
Roodpootvalk 1 man 2e kj overvliegend 8-mei Waterleidingduinen M.+C. Martens
Roodpootvalk 1 man adult zw vliegend 12-mei Callantsoog C.+P. Das
20e en 21e ex. ooit
Kraanvogel 1 oost vliegend 10-apr Kooiypunt S. Gobin
Steltkluut 1 vrouw ter plaatse 21-mei Nollen van Abbestede R. in ´t Veld
10e waarneming en 16e ex. ooit
Strandplevier 1 vrouw ter plaatse 29-mei Balgzand L. Bregman,A. van Steensel
Drieteenstrandloper 1287 noord vliegend 13-mei Breewijd F. Geldermans
Temmincks Strandloper max. 4 ter plaatse 6 t/m 22-mei Zandpolder M. Haas,M. Renden
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 13-mei Mariëndal J.J. Fleurke
Temmincks Strandloper 4 ter plaatse 16-mei Kruiszwin G. Bos
Grauwe Franjepoot 1 man ter plaatse 10 t/m 16-mei Zandpolder T. Zutt
Middelste Jager 1 overvliegend 11-mei Noordduinen J. van Dillen-Staal
vloog over land
Geelpootmeeuw 1 ter plaatse 4-apr Nieuwe Haven M. Meeuwisse
Geelpootmeeuw 2e kj ter plaatse 3-apr Groote Keeten - strandslag Voordijk H. Wieleman
Geelpootmeeuw 1 ter plaatse 6+5-mei Marsdiep C. Bosman
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 16-apr Nieuw Den Helder J.+A. Molenaar,B. Roobol,L. vd Hoef
Pontische Meeuw 2e kj ter plaatse 2-mei Marsdiep M. Olthoff
Grote Burgemeester 1 ter plaatse 5-mrt Marsdiep L. Blommestein
Grote Burgemeester 2e kj ter plaatse 14-mrt t/m 5-april omg. Buitenhaven R. van Beusekom,H. Verdaat
Grote Burgemeester 2e kj ter plaatse 19-mrt t/m 2-mei Nieuw Den Helder P. vd Wielen
Grote Burgemeester 3e kj ter plaatse 1-mei TESO-haven B.+S. Lagerveld
Grote Burgemeester 2e kj ter plaatse 4+6-mei TESO-haven/Marsdiep J. Molenaar,B.+C. Roobol,W. van Splunder
Kleine Burgemeester 1 adult noord vliegend 2-mrt Marsdiep F. Geldermans
Lachstern 1 adult ter plaatse 6-mei Breezand R. Tolk
Lachstern 1 adult noord vliegend 6-mei Breewijd F. Geldermans,C. Rebel
Lachstern 3 noord vliegend 7-mei Breewijd C. Rebel,N. Harder
Lachstern 1 adult noord vliegend 9-mei Breewijd F. Geldermans
Zwarte Stern 1 noord vliegend 9-apr Breewijd C. Rebel
vroegste waarneming ooit?
Zomertortel 1 adult ter plaatse 20-mei De Schooten C. Broos
Koekoek 1 man ter plaatse 3-apr Waterleidingduinen B. Mijnen,P. Rozemeijer
vroegste waarneming ooit
Velduil 1 jagend 12-apr polder 't Hoekje C.+P. Das
Velduil 1 ter plaatse 29-apr Botgat T. Zutt
Velduil 1 ter plaatse 11-mei Noordduinen/vliegveld De Kooy J. van Dillen-Staal,V. Lanjouw
Hop 1 ter plaatse 12-apr Spoorweghaven - Den Helder S. Hoornsman
20e ex. ooit
Bijeneter 1 noord vliegend 8-mei Noordduinen R. Brouwer
Bijeneter 1 noord vliegend 10-mei station Den Helder-zuid R. Vermeer
Kleine Bonte Specht 1 ter plaatse 21-mrt+9-april Hoenderdaell A. Minne,T. Butter
nieuwe soort voor maart
Strandleeuwerik 1 noord vliegend 7-mei zeetrektelpost C. Rebel,N. Harder
late waarneming
Roodkeelpieper 1 noord vliegend 6-mei TESO-haven W. van Zwieten
13e ex. ooit
Waterpieper 1 ter plaatse 13-mrt Uitlandsche Polder M. Markx
Noordse Kwikstaart 1 man ter plaatse 11 t/m 14-mei omg. Nollen van Abbestede C. de Vink
Noordse Kwikstaart max. 3 man ter plaatse 14+15-mei Balgzandpolder K. Venneker,P. Lechleitner
Paap 1 man ter plaatse 10-apr Grafelijkheidsduinen H. Enklaar
zeer vroege waarneming
Paap 1 ter plaatse 24-apr Mariëndal S. Hein
vroege waarneming
Baardgrasmus spec. 1 man ter plaatse 17-mei Noordduinen J. van Dillen-Staal
Dit is de 5e baardgrasmus in het werkgebied; 1 daarvan was een westelijke baardgrasmus en de rest waren balkanbaardgrasmussen
Rietzanger 1 zingend 2-apr Mariëndal R. Brouwer,M. Renden
op 1 na vroegste waarneming ooit
Sprinkhaanzanger 1 zingend 3-apr Noorduinen B. Mijnen,P. Rozemeijer
op 1 na vroegste waarneming ooit
Snor 1 zingend 3-mei Nollen van station-zuid R.J. de Haan
Fluiter 1 zingend 9-mei Donkere Duinen M. Renden
Baardman 4 ter plaatse 1-paril Balgzand Chr. vd Vliet
Klapekster 1 ter plaatse 2-apr t Kuitje G. Welgraven
24e ex. ooit
Roek 1 ter plaatse 27-mei Noordhollands Kanaal T. van Geelen
Roek 1 zuid vliegend 11-apr zeetrektelpost F. Geldermans
Wielewaal 1 man zuid vliegend 9-mei Huisduinen - zeepromenade F. Geldermans
Wielewaal 1 zingend 10-mei Mariëndal J. van Dillen-Staal
Europese Kanarie 1 vrouw ter plaatse 2-mei Kooibos M. Renden
Europese Kanarie 1 noord vliegend 9-mei zeetrektelpost F. Geldermans
Goudvink 1 paar ter plaatse 2-april t/m 11-mei Donkere Duinen F. Draaisma,R. Brouwer
Appelvink 1 divers 5+6-mei Grafelijkheidsduinen/Donkere Duinen M. Renden
Appelvink 1 ter plaatse 25+30-mei Nieuwe Den Helder I. Jorna
Roodmus 1 zingend 21-mei Oud Den Helder R. Roos,M. Zijp