Statistieken

Artikelen bekeken hits
847172

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 december 2015 tot en met 29 februari 2016

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 december 2015 tot en met 28 februari 2016
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Roodhalsfuut 1 zuid vliegend 8-jan Breewijd F. Geldermans
Kuifduiker 1 ter plaatse 1-dec zeedijk t.h.v. Landsend E. Polderman
Kuifduiker 1 ter plaatse 16-feb zeedijk t.h.v. Windwijzer E. Polderman
Kuifaalscholver 1 noord vliegend 28-dec Breewijd C. Rebel
Kuifaalscholver 1 adult zuid vliegend 3-feb Breewijd F. Geldermans
Kuifaalscholver 1 ter plaatse 15+16+22-feb Breewijd F. Geldermans,E. Polderman
Roerdomp 1 ter plaatse 7-feb Refugium K. vd Berg
Roerdomp 1 overvliegend 8-feb Flaneerkade R. van Bemmelen
Roerdomp 1 ter plaatse 21-feb Kooypunt E. Kikkert,F. van Vliet
Roerdomp 1 ter plaatse 28-feb Refugium Chr. vd Vliet
Roerdomp 1 rustend 28-feb Balgzandkanaal J. Naninhof,H. Verdaat
Grote Zilverreiger 11 overvliegend 18-jan omg. Callantsoog S. Schagen
Lepelaar max. 9 divers winter diverse locaties vele waarnemers
Witbuikrotgans 11 ter plaatse 13-feb Balgzand P. vd Wielen,M. Zutt
Witbuikrotgans 6 ter plaatse 14-feb Anna Paulownapolder - Oostpolder L. vd Vaart
Witbuikrotgans 2 ter plaatse 18-feb Amstelmeer - westrand J. Buis
Zwarte Rotgans 1 ter plaatse 11 t/m 18-dec Huisduinerpolder R. Brouwer
Zwarte Rotgans 1 ter plaatse 13-feb Balgzand P. vd Wielen
Rode Wouw 1 oost vliegend 25-jan D.O.K.-terrein R.J. de Haan
Rode Wouw 1 noord vliegend 3-feb Nieuw Den Helder R.J. de Haan
80e en 81e ex. ooit
Toendraslechtvalk? 1 ter plaatse vanaf 1-jan omg. Callantsoog P. vd Wielen,A. Leegwater
mogelijk een nieuwe ondersoort voor Nederland
Kleine Strandloper 2 ter plaatse 13-feb Balgzand/Verzakking P. vd Wielen,M. Zutt
nieuwe soort voor februari
Oeverloper 1 ter plaatse 11-dec omg. Breezand R.J. de Haan
late waarneming
Groenpootruiter 1 ter plaatse 17-jan Balgzandpolder K. Venneker
2e waarneming ooit voor januari
Groenpootruiter 1 ter plaatse 13-feb Balgzandkanaal P. vd Wielen,M. Zutt
Ijslandse Grutto 60 ter plaatse 16-feb Balgzand C. Bosman
Regenwulp 1 ter plaatse 8-dec Balgzand B. Lucas
1e winterwaarneming ooit
Bokje 5 ter plaatse 20-feb Balgzand R. Hovinga,F. Draaisma e.a.
Bokje 4 ter plaatse 23-feb Zandpolder Chr. vd Vliet
Pontische meeuw 2e kj zuid vliegend 9-dec Breewijd F. Geldermans
Pontische meeuw 1 adult ter plaatse 5-feb strandslag Groote Keeten R. Brouwer
Grote Burgemeester 1 juv. noord vliegend 5-dec Breewijd C. Rebel
Grote Burgemeester 1 juv. noord vliegend 2-jan Breewijd C. Rebel
Grote Burgemeester 1e winter zw vliegend 18-dec strandslag Groote Keeten R. Brouwer
Grote Burgemeester 2e winter no vliegend 5-jan Den Helder - IMARES S. Geelhoed,H. Verdaat
Grote Burgemeester 1 ter plaatse 16-jan Den Helder - binnenstad M. Janse
Grote Burgemeester 1 ter plaatse 26-feb Buitenhaven J. vd Meer
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 18-dec omg. Groote Keeten R. Brouwer
Grote Stern 1 ter plaatse 1+2-dec zeedijk R. Roos,E. Polderman
Grote Stern 2e kj noord vliegend 11-feb zeedijk t.h.v. Lands End R. van Beusekom
vroegste waarneming ooit
Grote Stern 1 noord vliegend 19-feb Breewijd F. Geldermans
Velduil 1 ter plaatse 3-dec duinen Julianadorp T. de Boer
Velduil 4 ter plaatse 20-feb Balgzand F. Draaisma,R. Hovinga
Kerkuil 1 overvliegend 8-feb Den Helder A. Vredegoor
Pestvogel 1 ter plaatse 16 t/m 23-dec Den Helder - Indische Buurt M. de Graaf
Zwarte Roodstaart 1 vrouw ter plaatse 26-dec Nieuw Den Helder E. Polderman
Zwarte Roodstaart 1 ter plaatse 12-jan o.g Callantsoog J. Lidster
Zwarte Roodstaart 2 ter plaatse 31-jan Oude Rijkswerf C.+P. Das
Roodborsttapuit 1 man ter plaatse overwinterend Grafelijkheidsduinen E. Polderman
Zwartkop 1 vrouw ter plaatse 14-jan Callantsoog F. Kalsbeek
Zwartkop 1 vrouw ter plaatse 17-jan Julianadorp T. de Boer
Zwartkop 1 man ter plaatse 20+21-jan De Schooten R. Kraak
Zwartkop 1 vrouw ter plaatse 22-jan Nieuw Den Helder C.+P. Das
Boomklever 2 ter plaatse hele periode Donkere Duinen vele waarnemers
11e en 12e ex. ooit
Bonte Kraai 1 ter plaatse 26-dec Uitlandsche Polder R. de Langen
Goudvink 1 man zuid vliegend 12-dec Hengstenpad M. Renden