Statistieken

Artikelen bekeken hits
847164

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 september 2015 tot en met 30 november 2015

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.        
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.  
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.      
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.  
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".  
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl      
           
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 september 2015 tot en met 30 november 2015
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Ijsduiker 1 noord vliegend 16-okt strandslag Voordijk T. de Boer,S. vd Berg,H. Bouma
Ijsduiker 1 zuid vliegend 18-nov Breewijd F. Draaisma
13e en 14e ex. ooit en alweer de 2e en 3e dit jaar      
Roodhalsfuut 5 noord vliegend 22-nov Breewijd B. Winters
Kuifduiker 2 ter plaatse 18-nov Breewijd F. Draaisma,F. Geldermans
Vaal Stormvogeltje 2 noord vliegend 14-nov Breewijd C. Rebel
149e en150e ex. ooit          
Noordse Pijlstormvogel 1 noord vliegend 19-sep Breewijd C. Rebel
99e ex. ooit          
Vale Pijlstormvogel 1 noord vliegend 19-sep Breewijd C. Rebel
Vale Pijlstormvogel 1 zuid vliegend 25-sep Breewijd F. Geldermans
18e en 19e ex. ooit          
Kuifaalscholver 1 ter plaatse 2-okt Marsdiep R. de Langen
dezelfde vogel als deze zomer; deze vogel is op 14 juni 2014 geringd in Normandië    
Kuifaalscholver 1 ter plaatse 26-okt Breewijd F. Geldermans
Roerdomp 1 ter plaatse 12-nov De Nollen zuid T. Zutt
Kwak 1 juv. ter plaatse 7-aug Callantsoog fam. Pouwels
dit is een nagekomen melding die het vermelden waard is; het betreft de 13e waarneming en het 14e exemplaar ooit en de 5e voor augustus
Kleine Zilverreiger 38 ter plaatse 7-nov Balgzandkanaal W. Tijsen,H. Brinks
het op 1 na hoogste aantal ooit; opvallend is de late datum van dit hoge aantal; het is dus een novemberrecord  
Krooneend 1 ter plaatse 12-sep Noordhollands Kanaal A. Vermaat
Grote Zaagbek 2 zuid vliegend 28-sep Breewijd F. Geldermans
vroege waarneming          
Casarca 2 ter plaatse 14-sep polder 't Hoekje R. Struyk
Casarca 2 ter plaatse 17-sep Mariëndal P. de Lange
Casarca 1 ter plaatse 22-sep polder Het Koegras F. Draaisma
Toendrarietgans 2 zw vliegend 26-sep Marsdiep H. Buckx,P. de Rouw
nieuwe soort voor september        
Kleine Rietgans 4 ter plaatse 8-nov Oostpolder E. Polderman
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 25-nov Oostpolder R. Kleine
Zeearend 1 adult divers 3 t/m 12-nov Den Helder en omgeving F. van Vliet,E. Kikkert,R. Roos,R. Hovinga,O. Boersma
27e ex. en waarschijnlijk het langst in ons werkgebied verblijvende exemplaar ooit    
Visarend 1 zo vliegend 12-sep Mariëndal R. Brouwer
Visarend 1 zw vliegend 13-sep Noordduinen R. de Beer
Rode Wouw 1 divers 17-okt Den Helder tot Callantsoog J. Frowijn,G. Smit,J. van Dillen-Staal
Rode Wouw 1 oost vliegend 19-okt Blauwe Keet - Den Helder M. Capello
78e en 79e ex. ooit          
Steppekiekendief 1 juv. overvliegend 14+17+30-sept omg. Callantsoog/Den Helder S. Schagen,R. Hovinga,T. Zutt
nieuwe soort voor het werkgebied        
Wespendief 1 ter plaatse 1-sep Anna Paulownapolder R. van Beusekom
Wespendief 1 zw vliegend 12-sep Nieuw Den Helder E. Polderman
Wespendief 1 zuid vliegend 13-sep De Schooten D. Drukker
132e t/m 134e ex. ooit          
Roodpootvalk 1 man noord vliegend 16-okt Marsdiep P. Post
20e ex. ooit, de 2e voor oktober en de laatste waarneming ooit    
Morinelplevier max. 2 ter plaatse 12 t/m 16-sept omg. Callantsoog J. Janse,N. Godfriedt
31e waarneming en 49+50e ex. ooit        
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 2-sep Zandpolder E. de Bruin,R. van Dijk
Houtsnip 1 opvliegend 6-okt Nieuw Den Helder G. Smit
vroege waarneming          
Rosse Franjepoot 1 zw vliegend 21-nov Marsdiep P. van Franeker
Grauwe Franjepoot max. 2 ter plaatse t/m 2-sept omg. Callantsoog diverse waarnemers
Grauwe Franjepoot 1 ter plaatse 16-sep omg. Callantsoog N. Godfriedt
Grauwe Franjepoot 1 ter plaatse 26-sep Callantsogervaart R. Wilschut,T. de Boer
Kleine Geelpootruiter 1 ter plaatse 6-okt omg. Callantsoog R. Brouwer
5e ex. ooit voor het werkgebied, de 2e voor oktober en ongeveer de 41e voor Nederland  
Geelpootmeeuw 1e kj ter plaatse 6-sep Marsdiep R. van Beusekom,E. Menkveld
Geelpootmeeuw 1e kj ter plaatse 24-sep omg. Callantsoog W. van Splunder
Geelpootmeeuw 1 adult ter plaatse 21-okt Mariëndal H. Wieleman
Geelpootmeeuw 1 adult ter plaatse 18-nov Balgzandpolder K. Venneker
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 9-sep t Kuitje G. Welgraven
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 14 t/m 17-okt Noordzee/TESO-haven L. vd Vaart
Pontische Meeuw 1 adult ter plaatse 27-nov omg. Callantsoog R. Brouwer
Vorkstaartmeeuw 1 juv. zuid vliegend 9-nov Breewijd F. Geldermans
Vorkstaartmeeuw 1 juv. zuid vliegend 14-nov Breewijd C. Rebel
Visdief 1 west vliegend 10-nov Zeedijk t.h.v. Kanaalweg R.J. de Haan
late waarneming          
Noordse Stern 1 foeragerend 21-nov Marsdiep P. van Franeker,N. Godfriedt
op 1 na laatste waarneming ooit        
Zwarte Stern 1 ter plaatse 15 t/m 21-nov t Kuitje C.+P. Das
laatste waarneming ooit en een nieuwe soort voor november      
Kleine Alk 1 zuid vliegend 12-nov Breewijd F. Geldermans
Kleine Alk 1 ter plaatse 16 t/m 18-nov Julianadorp M. Kraaij
Kleine Alk 1 noord vliegend 21-nov zee t.h.v. Callantsoog F.J. Hoogstra
Kleine Alk 1 ter plaatse 21-nov t Kuitje G. Welgraven
Kleine Alk 1 overvliegend 21-nov Callantsoog W. Bosma
Kleine Alk 1 zuid vliegend 21-nov Breewijd P. van Franeker,N. Godfriedt
Kleine Alk 1 noord vliegend 28-nov Breewijd C. Rebel
Velduil 1 ter plaatse 16-okt duinen t.h.v. Julianadorp T.+M. Zutt
Velduil 1 overvliegend 19-okt Mariëndal J. van Dillen-Staal
Velduil 1 ter plaatse 17-nov t Kuitje B. Foppema,B. de Jong
Hop 1 ter plaatse 5 t/m 14-okt Huisduinen J. Ambriola,M. Renden,R. Brouwer
19e ex. ooit          
Draaihals 1 ter plaatse t/m 1-sept Oude Vuilnisbelt N. Godfriedt,P. van Franeker
Draaihals 1 ter plaatse 12-sep Oude Vuilnisbelt J. Lotz
Draaihals 1 ter plaatse 12-sep Huisduinen J. Lotz,D. vd Hoeven,J.+R. Drost,A. Schlatmann,M. Briët
46e t/m 48e ex. ooit          
Strandleeuwerik 1 ter plaatse 24-okt Balgzand Chr. vd Vliet
Huiszwaluw 1 ter plaatse 10+11-nov Den Helder R. Roos,J. Rotteveel,F. Moolenbeek
laatste waarneming ooit          
Oeverzwaluw 41 ter plaatse 12-sep Mariëndal J. Wannet
groot aantal zo laat in het jaar        
Oeverpieper 13 ter plaatse 17-okt Balgzand R. Hovinga,R. de Hoog,L. Hofland
Beflijster 1e winter man ter plaatse 22-nov Noordduinen T. Zutt
op 1 na laatste waarneming ooit        
Cetti's Zanger 1 ter plaatse 19-okt W. Barendszstraat M. Zijp
5e ex. ooit en de 4e voor oktober        
Bladkoning 1 ter plaatse 17-sep Willem Barentszstraat M. Zijp
Bladkoning 1 ter plaatse 21-sep De Nollen, Den Helder B. Lucas
Bladkoning 1 ter plaatse 22-sep Grafelijkheidsduinen E. Polderman
Bladkoning 1 ter plaatse 23-sep Van Ewijcksluis J. Buis
Bladkoning 1 ter plaatse 1-okt Uitlandsche Polder E. Menkveld
Bladkoning 1 ter plaatse 5-okt Kerkhoflaan M. Renden
Bladkoning 1 ter plaatse 6-okt Zandpolder E. Menkveld
Bladkoning 1 ter plaatse 7-okt Refugium M. Renden
Bladkoning 1 ter plaatse 8-okt Callantsoog F. Kalsbeek
Bladkoning 1 ter plaatse 9-okt Grafelijkheidsduinen T. van Kessel
Bladkoning 1 ter plaatse 9-okt Huisduinen E. Schuller
Bladkoning 1 ter plaatse 10-okt Rijksweg L. Kooistra
52e t/m 63e ex. ooit          
Grauwe Vliegenvanger 1 ter plaatse 15-okt Refugium M. Renden
op 1 na laatste waarneming ooit        
Kuifmees 1 ter plaatse 26+27-sept Donkere Duinen R. Wilschut,T. de Boer
Baardman 6 overvliegend 3-okt Balgzandkanaal R. Rotscheid
Baardman 2 ter plaatse 14-nov Balgzand Chr. vd Vliet,L. Hofland,J. Renooij
Buidelmees min.2 ter plaatse 23-sep t Kruiszwin R. Hovinga
9e en 10e ex. ooit          
Boomklever 2 ter plaatse hele periode Donkere Duinen H. Post
11e en 12e ex. ooit  nieuw voor september        
Roodkopklauwier 1 man ter plaatse 27-sep polder 't Hoekje B. Foppema,B. de Jong
6e ex. ooit en het 1e najaarsgeval ooit        
Klapekster 1 ter plaatse 21-okt Oude Vuilnisbelt H. Enklaar
Klapekster 1 ter plaatse 25-okt Botgat Chr. vd Vliet
22e en 23e ex. ooit          
Roek 1 ter plaatse 23-nov Uitlandsche Polder M. Bos
Frater 6 ter plaatse 14-nov Balgzand Chr. vd Vliet,L. Hofland,J. Renooij
Europese Kanarie 3 ter plaatse 20-sept t/m 2-okt Fort Dirksz Admiraal M. Renden
Goudvink 1 man ter plaatse 28-okt Hengstenpad M. Renden
Appelvink 1 no vliegend 16-okt Uitlandsche Polder M. Renden
Dwerggors 1 overvliegend 21-okt TESO-haven M. Aja
2e exemplaar ooit en een nieuwe soort voor het najaar    
Ijsgors 1 ter plaatse 26-sep Grafelijkheidsduinen R. Wilschut
Ijsgors 1 zuid vliegend 3-okt Anna Paulownapolder V. Stork
Geelgors 1 zuid vliegend 31-okt duinen Falga R. Brouwer
Geelgors 2 zuid vliegend 4-nov Oude Vuilnisbelt M. Renden,F. Geldermans