Statistieken

Artikelen bekeken hits
847150

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.        
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.  
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.      
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.  
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".  
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl      
           
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Roze Pelikaan 1 ter plaatse t/m 6 juni Callantsoog vele waarnemers
Deze vogel verbleef al vanaf 14 oktober 2014 in ons werkgebied en is 1397 keer ingevoerd op waarneming.nl;nieuwe soort voor juni
Kuifaalscholver max. 2 ter plaatse 5 juni t/m 31 juli kust/haven L. vd Vaart
1 van de vogels is geringd op 14 juni 2014 in Normandië      
Purperreiger 1 west vliegend 24-jul Mariëndal E. Kester
Zwarte Ooievaar 5 overvliegend 3-aug Den Helder R. Popken,J. Vroege,G. Welgraven,W. Adema
95e t/m 99e ex. ooit          
Zwarte Ibis 2 ter plaatse 2-jul Refugium Chr. vd Vliet
Zwarte Ibis 2 ter plaatse 30-aug omg. Zandpolder C.+P. Das
Grote Zaagbek 1 ter plaatse 29-jun Balgzand R. Brouwer
Nonnetje 1 ter plaatse 17 t/m 18-juli Mariëndal M. Berlijn
nieuwe soort voor juli          
Casarca 2 ter plaatse 5-jun Callantsogervaart M. Renden
Casarca max. 11 ter plaatse 10-juni t/m 23-juni omg. Zandpolder T. Zutt, R. in het Veld
Casarca 2 ter plaatse 22-jun De Nollen Zuid Chr. vd Vliet
Casarca 2 ter plaatse 30-jun Balgzandpolder C.&P. Das
Casarca 1 ter plaatse 17 t/m 23-juli Mariëndal H. vd Meulen
Casarca max. 2 ter plaatse 23-juli t/m 1 aug omg. Zandpolder Colin&Marijke,M.+C. Martens
Visarend 1 zw vliegend 19-aug Grafelijkheidsduinen M. van Os
Visarend 1 rustend 21-aug Amstelmeer-noordrand R.+H. Gorissen
Vale Gier 1 overvliegend 31-juli+1-aug Den Helder B. vd Burg,R. Roos
5e ex. ooit, de 3e voor augustus en een nieuwe soort voor juli      
Wespendief 1 ad. overvliegend 5-jun De Schooten H. van Boeijen
Wespendief 1 overvliegend 22-aug De Verzakking D. Kok
Wespendief 1 overvliegend 29-aug Oude Vuilnisbelt/Mariëndal R. Brouwer,H. Post,C.+P. Das e.a.
129e t/m 131e ex. ooit          
Kwartel 1 roepend 5+7-juni polder 't Hoekje T. Zutt
Kwartel 1 roepend 9-jun t Kruiszwin Chr. vd Vliet
Kwartel 1 roepend 12-jun omg. Abbestede R. Brouwer
Kwartel 1 roepend 22-jun Callantsogervaart H. Post
Kwartel 1 roepend 1-jul Anna Paulownapolder-west J. van Benten
Waterral 1 alarmerend 24-jun Huisduinerpolder Chr. vd Vliet
leuke soort voor juni          
Steltkluut 2 juv. ter plaatse 30-aug Zanddijk en omg. Callantsoog R. Brouwer,M. Renden,F. Draaisma
9e waarneming en het 14e en 15e ex. ooit; een nieuwe soort voor augustus en de laatste najaarswaarneming ooit
Strandplevier 1 ter plaatse 12-aug Balgzand A. Bloem
Breedbekstrandloper 1 ter plaatse 20 t/m 23-juni polder 't Koegras M. Renden
6e ex. ooit en een nieuwe soort voor juni        
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 16 t/m 25-juli Mariëndal D. de Heer,G. Kenter,E. Menkveld
Temmincks Strandloper max. 2 ter plaatse 18+19-juli omg. Zandpolder T. de Groot,P. de Rouw,H. Buckx,J. Jes
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 24+25-juli Mariëndal C.+M. Martens
Temmincks Strandloper max. 2 ter plaatse 4+5-aug omg. Zandpolder L. Punt
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 19-aug Zanddijk M. van Oss
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 25-aug omg. Callantsoog M. Hoogteijling,A. Strootman,S. Schagen
Temmincks Strandloper 3 ter plaatse 26-aug polder 't Koegras R. Brouwer
Poelruiter 1 ter plaatse 15-jun polder 't Koegras R. Brouwer
29e ex. ooit          
Grauwe Franjepoot max. 5 ter plaatse 25 t/m 31-aug Nollen van Abbestede R. Halff
Bairds Strandloper 1 ad. ter plaatse 14 t/m 23-juli Mariëndal J. van Dillen-Staal
3e ex. ooit en de 2e ooit voor juli        
Pontische Meeuw 2e kj ter plaatse 21-jun Zandpolder E. Menkveld
Lachstern 1 ter plaatse 6-aug Anna Paulownapolder R. van Beusekom
Lachstern max. 28 ter plaatse 6 t/m 20-aug Balgzand J. vd Winden,H. Schekkerman
Zomertortel 1 noord vliegend 3-jun Groote Keeten A. Vink,H. Vink-Slotboom
Zomertortel 1 ter plaatse 12-jun langs Noordholland Kanaal R. Fijn
Zomertortel 1 paar ter plaatse 18+26-juni Kooibos J. Beers
Zomertortel 1 ter plaatse 16-jul Julianadorp R. Bekebrede
Zomertortel 1 roepend 22-jul Jewelpolder P. van Franeker,N. Godfriedt
Zomertortel 1 noord vliegend 30-aug Oude Vuilnisbelt M. Renden,R. Brouwer,L. vd Vaart
Nachtzwaluw 1 roepend 24-jun P.W.A. Singel, Den Helder N. Harder
nieuwe soort voor het werkgebied        
Bijeneter 33 ter plaatse 2+3-juni omg. Refugium J. Tolhuijs,B. Kouwenberg
11e waarneming ooit, maar het totale aantal exemplaren over alle jaren is onbekend; dit was de grootste groep ooit voor Nederland
Draaihals 1 ter plaatse 15-aug Waterleidingduinen J. van Dillen-Staal
43e ex. ooit en de vroegste najaarswaarneming ooit      
Draaihals 1 ter plaatse 22-aug Abbestede N. Godfriedt
Draaihals 1 ter plaatse 28+29-aug Oude Vuilnisbelt N. Godfriedt,P. van Franeker
Draaihals 1 ter plaatse 29-aug Botgat R. Brouwer
44e t/m 46e ex. ooit          
Gele Kwikstaart 400 oost vliegend 22-aug uitkijkhut Balgzand J. vd Winden
Sperwergrasmus max. 2 juv. ter plaatse 24 t/m 30-aug Oude Vuilnisbelt R. Brouwer
12e en 13e ex. ooit          
Waterrietzanger 1 ter plaatse 13-aug De Nollen Zuid Chr. vd Vliet
nieuwe soort voor het werkgebied        
Iberische Tjiftjaf 1 zingend t/m 26-juni Refugium M. Renden
Dit 3e ex. ooit was al op 21 mei ontdekt; het is een nieuwe soort voor juni    
Boomklever 2 ter plaatse 21 t/m 28-aug Donkere Duinen H. Post
11e en 12e ex. ooit          
Roek 1 ter plaatse 5-jun Amstelmeer-westrand G. Lont
Roek 1 ter plaatse 13-aug Nieuwe Haven M. Meeuwisse
nieuwe soort voor augustus        
Wielewaal 1 ter plaatse 2+4-juni Donkere Duinen Duitse vogelaar
Wielewaal 1 ter plaatse 18-jul Mariëndal T. de Groot,K. Scholten
slechts de 2e waarneming ooit voor juli        
Goudvink 1 paar ter plaatse t/m 18-juni Donkere Duinen vele waarnemers
Goudvink 1 man ter plaatse 31-aug Mariëndal J. van Dillen-Staal
Appelvink 1 ter plaatse 2-jun Refugium M. Renden
Appelvink 1 overvliegend 12-aug Mariëndal J. Rotteveel
nieuwe soort voor augustus        
Roodmus 1 tweede kj zingend 1 t/m 25-juni omg. Refugium P.+M. Doorn
Roodmus 1 tweede kj zingend 3-jun Mariëndal P. van Franeker,G. Welgraven
Roodmus 1 zingend 13+14-juni Verzakking Chr. vd Vliet
Roodmus 1 zingend 25-jun Mariëndal B. Arts,J. van Dillen-Staal
Roodmus 1 ad. Zomer overvliegend 1-jul Callantsoog F. Kalsbeek
Roodmus 1 juv. ter plaatse 28+29-aug Oude Vuilnisbelt A. Leegwater,P. vd Wielen
nieuwe soort voor augustus