Statistieken

Artikelen bekeken hits
847153

Waarnemingen Den Helder

Waarnemingentabel 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2015

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.        
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.  
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.      
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.  
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".  
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl      
           
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2015  
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Kuifduiker 1 noord vliegend 6-apr Callantsoog M. Markx,N. Dijkstra
Kuifduiker 1 zomerkleed ter plaatse 1-mei t Kuitje P. vd Wielen,A. Leegwater
Roze Pelikaan 1 ter plaatse hele periode Callantsoog vele waarnemers
Kuifaalscholver 1 ter plaatse maart/april zeetrektelpost F. Geldermans
Kuifaalscholver 1 onv. ter plaatse 4+5-april zeedijk C.+P. Das
Kuifaalscholver 1 onv. ter plaatse 30-apr Marsdiep V. Stork
Purperreiger 1 onv. ter plaatse 12+13-mei Mariëndal H. Enklaar
Roerdomp 1 ter plaatse 27-apr Mariëndal J. van Gessel
laatste voorjaarswaarneming ooit        
Ooievaar 1 ter plaatse 19-mrt De Schooten P. Scheer
Zwarte Ooievaar 1 noord vliegend 12-mei Den Helder M. Zijp
94e ex. ooit          
Ijseend 1 vrouw noord vliegend 13-apr Breewijd F. Geldermans
Casarca 3 ter plaatse 25-mei omg. Callantsoog T. vd Chijs
Kleine Rietgans 8 ter plaatse 12-mrt Nollen van Abbestede R. Brouwer
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 2-apr Zandpolder F. Kalsbeek
Kolgans 1 ter plaatse 26-mei polder Koegras J. van Dillen-Staal
slechts 2e ex. ooit voor mei        
Visarend 1 noord vliegend 16-apr Anna Paulowna R. Brouwer
Visarend 1 noord vliegend 24-apr Julianadorp D. van Lunsen
Rode Wouw 1 overvliegend 28-mrt Mariëndal/Huisduinerpolder C.+P. Das,J. van Dillen-Staal
77e ex. ooit          
Kwartel 1 roepend 8 t/m 14-mei polder 't Hoekje F. Draaisma,M. Renden
waarschijnlijk het vroegste ex. ooit        
Kraanvogel 2 noord vliegend 5-apr Callantsoog/zeetrektelpost R. Brouwer,C. Rebel
Kraanvogel 1 overvliegend 10-mei Callantsoog A. Osinga,J. Gerhardus
Steltkluut max. 2 ter plaatse 8 t/m 19-mei Zandpolder/Uitlandse Polder M. Bos
8e waarneming en 12e en 13e ex. ooit        
Morinelplevier 3 landend 29-apr Zandpolder R. Brouwer
30e waarneming en 46e t/m 48e ex. ooit        
Paarse Strandloper 2 ter plaatse t/m 26-mei Huisduinen - zeepromenade P. van Franeker,L. vd Vaart
laatste voorjaarswaarneming ooit        
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 25-apr Callantsoog W. van Splunder
op 2 na vroegste ooit          
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 28-apr Balgzandpolder K. Venneker,G. Welgraven
Temmincks Strandloper max. 3 ter plaatse 2 t/m 11-mei omg. Zandpolder F. Bruinsma
Temmincks Strandloper max. 3 ter plaatse 8 t/m 14-mei t Kruiszwin F. Draaisma,M. Renden,R. Hovinga e.a.
Temmincks Strandloper 3 ter plaatse 10-mei Mariëndal M. Renden,M. Haas
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 11-mei Verzakking L. Kelder,B. Woets
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 18-mei polder Koegras F. Geldermans
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 18-mei Balgzand J. van Benten
Poelruiter 1 ter plaatse 14-apr Balgzandpolder G. Bos
28e ex. en de vroegste ooit; 1e waarneming sinds 26 april 2012    
Bokje 1 opvliegend 25-apr Anna Paulowna E. Polderman
op 2 na laatste voorjaarswaarneming ooit        
Rosse Franjepoot 1 ter plaatse 29 t/m 31-maart omg. Nollen van Abbestede B. Foppema,B. de Jong
zeldzaam in maart          
Middelste Jager 4 noord vliegend 31-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Pontische Meeuw 1 derde kj ter plaatse 8-mei Callantsoog H. Groot
Grote Burgemeester 1 tweede kj noord vliegend 24-apr Breewijd F. Geldermans
Kleine Burgemeester 1 tweede kj ter plaatse 8-mrt t/m 15-apr omg. TESO-haven R. van Beusekom
Zomertortel 1 ter plaatse 7-mei Jewelpolder - Callantsoog F. Draaisma
Velduil 1 ter plaatse 10-apr Lage Oude Veer B. Kolenberg
Velduil 1 opvliegend 12-apr Botgat T. Zutt
Velduil 1 ter plaatse 25-mei Botgat T. Zutt
Kerkuil 1 ter plaatse mei polder 't Hoekje diverse waarnemers
Kerkuil 1 zuid vliegend 12-mei Julianadorp - Ooghduyne F. Draaisma
Bijeneter 1 overvliegend 30-mei Donkere Duinen E. van Saane
11e waarneming ooit          
Ijsvogel 1 paar broedgeval april/mei t Kruiszwin diverse waarnemers
Kleine Bonte Specht 1 ter plaatse/roepend 20-mrt Van Ewijcksluis J. Buis
ongeveer het 6e ex. ooit          
Boomleeuwerik 1 of 2 paar broedgeval(len) hele periode duinstreek diverse waarnemers
Duinpieper 1 ter plaatse 28-mei Botgat T. Zutt
29e ex. ooit en de laatste voorjaarswaarneming ooit      
Waterpieper 1 ter plaatse 17-mrt Mariëndal J. van Dillen-Staal
Waterpieper 1 ter plaatse 22-mrt Uitlandsche polder S. Strik
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 27-apr Nollen van Abbestede E. Polderman
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 29-apr Zandpolder R. Brouwer
Noordse Kwikstaart max. 3 ter plaatse 4 t/m 10-mei Mariëndal M. Renden, M. Haas
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 8-mei De Nollen F. Draaisma
Pestvogel max. 10 ter plaatse t/m 12-april Julianadorp H. Post e.a.
Paap 1 ter plaatse 24-apr duinen Falga K. Venneker
vroege waarneming          
Siberische Braamsluiper 1 ter plaatse t/m 1-april Callantsoog E. de Bruin e.a.
al ontdekt op 27 januari          
Kleine Karekiet 1 zingend 20-apr Noordduinen J. van Dillen-Staal
op 1 na vroegste waarneming ooit        
Grote Karekiet 1 zingend 13 t/m 17-mei Hoge Oude Veer M. Bos
3e ex. ooit en de 2e voor mei        
Fluiter max. 3 zingend 5 t/m 7-mei Donkere Duinen M. Renden
Iberische Tjiftjaf 1 zingend 21 t/m 31-mei Donkere Duinen M. Renden
3e ex. ooit, de 2e voor mei voor ons werkgebied en ongeveer de 37e ooit voor Nederland  
Goudhaan 1 zingend 2+13-mei Donkere Duinen M. Renden,T. de Boer,S. vd Berg-Blok
waarschijnlijk broedgeval van deze zeer schaarse broedvogel in het werkgebied    
Boomklever 1 ter plaatse/roepend 15-mrt Van Ewijcksluis J. Buis
10e ex. ooit          
Grauwe Klauwier 1 vr/onv. ter plaatse 29-mei duinen Groote Keeten E. Briët
28e ex. ooit          
Klapekster 1 ter plaatse 10-apr vliegveld De Kooy V. Lanjouw
21e ex. ooit          
Roek 1 noord vliegend 27-apr zeetrektelpost C. Rebel
Bonte Kraai 1 ter plaatse 22-mrt polder 't Hoekje C.+P. Das
Bonte Kraai 1 ter plaatse 16-apr omg. Callantsoog E. Polderman
Bonte Kraai 1 ter plaatse 15-mei Kooypunt R. Aluvihare
Wielewaal 1 man ter plaatse 4-mei Oude Vuilnisbelt G. Welgraven
Wielewaal 1 ter plaatse 8-mei Kerkhof M. Zijp
Wielewaal 1 man zingend 19-mei polder 't Hoekje T. de Boer
Goudvink 1 paar broedgeval? voorjaar Donkere Duinen R. Horvath,J. van Dillen-Staal
Appelvink 1 paar broedgeval? voorjaar Donkere Duinen M. Renden
Appelvink 2 overvliegend 8-mei Langevliet F. Draaisma,M. Renden
Appelvink 1 overvliegend 8-mei Geleerdenbuurt - Den Helder J. Zwaaneveld
Appelvink 2 overvliegend 11-mei Hengstenpad C.+P. Das
Appelvink 1 roepend 22-mei Kerkhof J. van Dillen-Staal
Appelvink 2 overvliegend 23-mei Fort Dirksz Admiraal M. Renden