Statistieken

Artikelen bekeken hits
989386

Waarnemingen Den Helder

waarnemingentabel 1 september 2014 t/m 30 november 2014

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.        
In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom in willekeurige volgorde de ontdekkers.  
Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.      
Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.  
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".  
Indien de zeldzaamheid van een (onder)soort genoemd wordt dan wordt bedoeld hoe zeldzaam de soort is binnen het gebied van VWG Den Helder e.o. tenzij anders vermeld.
Bronnen: www.waarneming.nl en www.dutchbirding.nl en www.trektellen.nl      
           
WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 september 2014 tot en met 30 november 2014
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Noordse Pijlstormvogel 1 langs vliegend 27-sep Breewijd C. Rebel
98e ex. ooit          
Grauwe Pijlstormvogel 1 langs vliegend 22-okt Callantsoog Chr. vd Vliet
110e ex. ooit          
Kuifaalscholver 1 juv. ter plaatse 27-nov zeetrektelpost F. Geldermans
Roze Pelikaan 1 divers vanaf 14-okt Huisduinen tot Callantsoog F. Bruinsma
10e waarneming ooit voor Nederland; de 2e ooit voor het werkgebied en een nieuwe soort voor oktober en november
Roerdomp 1 ter plaatse 3-okt Mariëndal C.+P. Das
Roerdomp 1 ter plaatse vanaf 29-okt Refugium G. Welgraven,W. Adema
Roerdomp 1 ter plaatse 7-nov Uitlandsche Polder L. Knol,K. vd Berg
Kleine Zilverreiger max. 40 ter plaatse hele periode Balgzandpolder o.a. T. Zutt
grootste groep ooit          
Zwarte Ibis 2 ter plaatse 4+6-sept Jewelpolder M.+C. Martens
Ijseend 1 vrouw ter plaatse 15-nov Balgzand T. Zutt
Nonnetje 1 vrouw ter plaatse 14-nov Lage Oude Veer E. Polderman
vroege waarneming          
Kleine rietgans 1 ter plaatse 22-nov Oostpolder M. Renden
Witbuikrotgans 1 ter plaatse 21-okt Marsdiep S. Hein
Witbuikrotgans 6 zuid vliegend 22-okt Breewijd H. Post
Witbuikrotgans 2 ter plaatse 26-okt Huisduinerpolder/zeedijk G. Peterse,J. Binsbergen,F. van Groen
Visarend 1 zuid vliegend 7-sep Oude Vuilnisbelt/duinen Falga J. Bouwmees,J. Lotz
Visarend 1 oost vliegend 20-sep Botgat R. Brouwer
Ruigpootbuizerd 1 jagend 15-nov Kruiszwin - Anna Paulowna D. Greydanus
Ruigpootbuizerd 1 ter plaatse 16-nov Nollen - Den Helder J. Kompier
Roodpootvalk 1 juv. zuid vliegend 20-sep Marsdiep/Oude Vuilnisbelt P. Doorn,A. Borhem
19e ex. ooit          
Boomvalk 1 zuid vliegend 1-nov Fort Erfprins M. Renden
laatste ex. ooit en een nieuwe soort voor november      
Kleine Plevier 1 ter plaatse 8-okt Balgzandpolder M. Kok
één van de laatste waarnemingen ooit        
Krombekstrandloper 1 ter plaatse 29-okt+2-nov polder 't Hoekje M. Renden,M. Doorn,P. Doorn
op één na laatste exemplaar ooit        
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 16-sep Callantsoog - buitengebied W. van Splunder
Bosruiter max. 2 ter plaatse 2 t/m 7-okt Jewelpolder F. Bruinsma,M. Renden
op één na laatste exemplaar ooit        
Houtsnip 1 zuid vliegend 3-okt Breewijd F. Geldermans
vroeg in het najaar          
Bokje 1 ter plaatse 18-sep Mariëndal M. vd Bos
Bokje 1 ter plaatse 27-sep Refugium M. Renden
Bokje 1 ter plaatse 19-okt Mariëndal R. Brouwer
Bokje 1 opvliegend 26-okt De Nollen - Den Helder T. Zutt
Bokje 1 ter plaatse 29-okt Refugium G. Welgraven,W. Adema
Bokje 1 ter plaatse 4+7-nov Uitlandsche Polder M. Haas
Bokje 1 ter plaatse 12-nov De Nollen - Den Helder Chr. vd Vliet
Bokje 1 ter plaatse 18-nov Kleiopslag Chr. vd Vliet
Rosse Franjepoot 1 ter plaatse 12-okt Marsdiep A. de Weerd
Rosse Franjepoot 1 ter plaatse 10-nov strandslag Drooghe Weert H. Post
Grauwe Franjepoot 1 ter plaatse 1-sep polder Koegras diverse waarnemers
Grote Franjepoot 1 ter plaatse 27-sept t/m 3-okt Balgzandpolder C.+P. Das,B. Mulder
nieuwe soort voor ons werkgebied en 25e ex. ooit voor Nederland    
Geelpootmeeuw 2 x 1e kj ter plaatse 13-sep Callantsoog - buitengebied P. vd Wielen
Geelpootmeeuw 1e kj ter plaatse 30-sep Callantsoog - buitengebied W. van Splunder
Geelpootmeeuw 1e kj ter plaatse 11+17-okt Marsdiep I.+P. Gorissen
Pontische Meeuw 1e kj ter plaatse 13-sep Callantsoog - buitengebied P. vd Wielen
Pontische Meeuw 1e kj ter plaatse 3-okt Marsdiep E. de Weerd
Pontische Meeuw 1 ter plaatse 11-okt Noordzee J. Steenbergen,J. de Jong,A. Meijer e.a.
Pontische Meeuw 1e kj zuid vliegend 22-nov Breewijd C. Rebel
Vorkstaartmeeuw 1 juv. zuid vliegend 22-okt Breewijd F. Geldermans
Dwergstern 1 ter plaatse 20-okt Marsdiep K. van Oers
vrij laat          
Grote Stern 1 noord vliegend 22-nov Breewijd C. Rebel
vrij laat          
Kleine Alk 1 noord vliegend 10-nov Breewijd F. Geldermans
Kleine Alk 1 ter plaatse 22-nov Breewijd C. Rebel
Papegaaiduiker 1 zuid vliegend 21-sep Breewijd M. Renden
Velduil 1 ter plaatse 12-sep duinen Julianadorp aan zee Chr. vd Vliet
Velduil 1 ter plaatse 23-sep Nieuwe Haven M. Bunskoek
Vale Gierzwaluw 1 rond vliegend 12 t/m 14-nov Huisduinen/Den Helder W. de Leeuw
ongeveer de 10e waarneming ooit voor Nederland en nieuw voor het werkgebied  
Hop 1 ter plaatse 7-sep Fort Erfprins H. Boogaard
Hop 1 ter plaatse 14-okt Hengstenpad P. Oosterom
17e en 18e ex. ooit          
Draaihals 1 ter plaatse t/m 6-sept Oude Vuilnisbelt/duinen Falga J. Groenhof
42e ex. ooit          
Boomleeuwerik 6 ter plaatse 23-sep Grafelijkheidsduinen T. Zutt
grootste groep ooit voor september        
Strandleeuwerik 1 ter plaatse 24-okt zeedijk t.h.v. windwijzer R. Roos,E. Kikkert
Strandleeuwerik 4 zuid vliegend 25-okt Breewijd M. Renden
Strandleeuwerik 4 zw vliegend 26-okt Grafelijkheidsduinen G. Peterse
Boerenzwaluw 1 ter plaatse 12-nov Callantsoog R. Brouwer
Boerenzwaluw 4 rond vliegend 13-nov Kerkhof R. Brouwer,R. Roos,R. Hovinga,M. Renden
Boerenzwaluw 1 ter plaatse 14-nov Grafelijkheidsduinen R. Roos
Boerenzwaluw 2 over vliegend 15-nov zeedijk R. Alma
Boerenzwaluw 1 ter plaatse 18-nov Callantsoog J. Vogelzang,D. Pruiksma
Boerenzwaluw max. 3 ter plaatse 18 t/m 22-nov omg. Huisduinen Chr. vd Vliet,M. Renden,R. Brouwer,C. Rebel
op één na laatste waarneming ooit        
Huiszwaluw 1 over vliegend 17-okt Oud Den Helder G. Gelling
Duinpieper 1 ter plaatse 14-sep duinen Julianadorp aan zee T. van Haaren
28e ex. ooit          
Grote Pieper 1 zuid vliegend 28-sep Oude Vuilnisbelt R. Hovinga
Grote Pieper 1 opvliegend 11-okt Oostpolder E. Polderman
Grote Pieper 1 rond vliegend 12-okt Mariëndal J. van Dillen-Staal
Grote Pieper 1 ter plaatse 6+7-nov zeedijk t.h.v. Lands End H. Post
32e t/m 35e ex. ooit          
Waterpieper 1 ter plaatse 28-sep Jewelpolder H. Grotenhuis
Waterpieper 1 ter plaatse 17-okt Callantsoog- buitengebied D. de Heer
Boompieper 4 ter plaatse 11-okt Noordzee A. Hotting
leuk zo laat nog vier exemplaren op een schip op zee      
Rouwkwikstaart 1 ter plaatse 1-sep duinen Falga J. van Dillen-Staal
slechts de 2e waarneming ooit voor september      
Pestvogel 1 over vliegend 14-nov Huisduinerpolder R. van Beusekom
Tapuit 1 ter plaatse 9-nov strandslag Falga G. Smit
Tapuit 1 ter plaatse 13-nov Noordduinen K. Venneker
laatste waarneming ooit          
Grote Lijster 10 zuid vliegend 13-okt Callantsoog M. Renden
record voor oktober          
Sperwergrasmus 1 juv. ter plaatse t/m 3-sept Oude Vuilnisbelt A. Borhem,T. Janssen
Sperwergrasmus 1 juv. ter plaatse 7-sep Noordduinen J. Lotz,J. Bouwmees,R. Wilschut
10e en 11e ex. ooit          
Braamsluiper 1 ter plaatse 18-okt Waterleidingduinen T. Burger
Cetti's Zanger 1 ter plaatse 19-nov Refugium M. Renden
3e ex. ooit en een nieuwe soort voor november      
Bladkoning 1 ter plaatse 4-okt Zanddijk M. Renden
Bladkoning 1 ter plaatse 7-okt Lage Oude Veer E. Polderman
Bladkoning 1 ter plaatse 13-okt tuin nabij Fort Kijkduin M. Renden
Bladkoning 1 ter plaatse 15-okt Huisduinen M. Renden
Bladkoning 1 ter plaatse 16-okt Van Gaalenbuurt, Den Helder R. Roos
Bladkoning 1 ter plaatse 16-okt Callantsoog R. Brouwer
Bladkoning 1 ter plaatse 16-okt nabij Geminiziekenhuis L. Nauta
Bladkoning 1 ter plaatse 17-okt Schapendijkje E. Goutbeek
44e tot en met 51e ex. ooit          
Kuifmees max. 2 ter plaatse vanaf 27-sept Donkere Duinen M. Briët
Baardman max. 5 ter plaatse hele periode Nollen - Den Helder vele waarnemers
Baardman 4 ter plaatse 30-sep t Kuitje T. Zutt
Baardman 6 over vliegend 3-okt Balgzandkanaal F. vd Meer
Baardman 2 ter plaatse 7-okt Lage Oude Veer E. Polderman
Baardman 10 ter plaatse 11-okt Balgzand P. de Kort
Baardman 1 ter plaatse 15-okt De Verzakking R. Sunnotel
Baardman min. 2 over vliegend 12-nov Mariëndal M. Renden
Steppeklapekster 1e kj ter plaatse 14 t/m 26-okt Fort Erfprins H. Posthumus
waarschijnlijk het 5e ex. ooit voor Nederland en een nieuwe soort voor ons werkgebied  
Spreeuw 20000 zuid vliegend 28-okt Callantsoog T. de Boer
Roze Spreeuw 1e kj divers 15 t/m 17+20-okt omg. Oud Den Helder R. Roos
4e ex. ooit en een nieuwe soort voor oktober      
Ringmus 350 ter plaatse vanaf 24-nov Oohgduyne H. Post
grootste groep ooit          
Appelvink 1 over vliegend 3-okt Balgzandpolder A. Borhem
Appelvink 1 zuid vliegend 30-okt Hengstenpad M. Renden,R. Brouwer
Appelvink 2 zuid vliegend 31-okt Fort Kijkduin M. Renden
Geelgors 1 zuid vliegend 14-okt Grafelijkheidsduinen J. van Dillen-Staal,M. Renden
Geelgors 2 ter plaatse 15-okt TESO-haven S. Lagerveld
Geelgors 1 ter plaatse 17+18-okt Huisduinen M. Renden,M. van Benten
Geelgors 1 ter plaatse 17-okt Fort Erfprins M. Bonte,N. Godfriedt,P. van Franeker
Geelgors 1 zw vliegend 17-okt polder 't Koegras G. Hak,P. Schrijvershof
Geelgors 1 zuid vliegend 30-okt Oude Vuilnisbelt M. Renden
Geelgors 1 oost vliegend 31-okt Hengstenpad M. Renden
Geelgors 1 ter plaatse 27+30-nov Ooghduyne F. Bruinsma