Statistieken

Artikelen bekeken hits
847213

Ecozone aan de ommering dijk

voorjaar 2012

Deze tabel is opgesteld door Mario Renden.In deze tabel staan de leukste ontdekkingen van deze drie maanden met in de laatste kolom de ontdekkers.

Voor soorten met dikke letters worden alle bij Mario Renden bekende waarnemingen in deze periode genoemd.

Het betreft alleen waarnemingen in het gebied van Vogelwerkgroep Den Helder e.o.


Een verslag over deze waarnemingen staat in de bijbehorende editie van het verenigingsblad "De Steenloper" van VWG Den Helder e.o.
Bij sommige waarnemingen staat aangegeven hoe vaak een soort is waargenomen sinds 12 februari 1982, in de tabel soms aangeduid met "ooit".


WAARNEMINGENTABEL VWG DEN HELDER E.O. vanaf 1 maart 2012 tot en met 31 mei 2012
Soort: Aantal/Kleed: Gedrag: Datum: Plaats: Ontdekkers:
Parelduiker 13 langs vliegend 18-mrt zeetrektelpost F. Geldermans
Kuifduiker 2 ter plaatse 5-mrt TESO-haven C. Rebel
Kuifduiker 1 ter plaatse 20+25-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Kuifduiker 1 noord vliegend 19-apr zeetrektelpost M. Renden
Grote Zilverreiger 1 noord vliegend 1-mei Mariëndal J. van Dillen-Staal
zeldzaam in mei
Ooievaar 7 ter plaatse 1-mrt polder Koegras H. Smit, R. de Haan, T. Zutt
Ooievaar 1 tot 2 divers 1-mrt t/m 29-apr hele werkgebied diverse waarnemers
Zomertaling 10 ter plaatse 27-mrt Balgzandpolder J. Smit
Wintertaling 3860 noord vliegend 18-mrt zeetrektelpost F. Geldermans, C. Rebel
dagrecord telpost
Krooneend 1 overvliegend 23-mrt Fort Westoever F. Scholte
Ijseend 1 vrouw noord vliegend 18-mrt zeetrektelpost F. Geldermans, C. Rebel
Nonnetje 1 ter plaatse 19-mrt Balgzandpolder K. Venneker
er zijn slechts 3 latere waarnemingen in het voorjaar


Kleine Rietgans 1 ter plaatse 3-mrt polder Koegras M. van Oss, J. Zwart, J. Fischer
Kleine Rietgans 1 ter plaatse 11-mrt Jewelpolder M. Markx
Kleine Rietgans 250 noord vliegend 18-mrt Botgat R. Brouwer, H. Groot
grootste aantal voor de maand maartRotgans 5672 noord vliegend 18-mrt zeetrektelpost F. Geldermans, C. Rebel
Witbuikrotgans 1 noord vliegend 11-mrt Groote Keeten K. vd Berg, A. Vredegoor
Zwarte Rotgans 1 tot 2 ter plaatse 6 t/m 21-mei omg. Balgzand M. Stienstra, J. Breidenbach, S. Wytema, V. Hart
Sneeuwgans (blauwe fase) 1 ter plaatse 17-mrt Huisduinerpolder G+A. Smit
ongeringd; mogelijk dezelfde vogel als op 12 februari en de 11e sneeuwgans ooit

Kleine Zwaan 45 no vliegend 4-mrt polder Koegras F. Draaisma
Zeearend 2e kj ter plaatse 11-mrt Razende Bol C. Rebel
19e zeearend ooit
Visarend 1 noord vliegend 30-apr Korte Vliet F. Geldermans
Visarend 1 zuid vliegend 2-mei Huisduinen/Hengstenpad F. Geldermans, M. Renden
Visarend 1 ter plaatse 4-mei Balgzand W. Roessingh
Visarend 1 noord vliegend 18-mei Botgat R. Brouwer
Rode Wouw 1 zuid vliegend 19-apr Marsdiep F. Geldermans
64e exemplaar ooit
Zwarte Wouw 1 rond vliegend 5-mei Donkere Duinen J. Garstenveld, M. Renden
Zwarte Wouw 1 noord vliegend 8-mei zeetrektelpost/Falga F. Geldermans, F. Majoor
52e en 53e exemplaren ooit
Wespendief 1 oost vliegend 23-mei Callantsoog D. van Lunsen
114e exemplaar ooit
Porseleinhoen 1 roepend 22+24-apr Kooibos W. Lubbers
3e waarneming ooit en pas de 1e sinds 31 mei 1982


Kraanvogel 1 zw vliegend 14-apr Kruiszwin, Anna Paulowna J. van Benten
Kraanvogel 2 noord vliegend 15-apr Oud Den Helder R. Roos
Kraanvogel 2 noord vliegend 29-apr Nollen van Abbestede B. Jacobsen, M. Renden, J. Renden-Iteka
Steltkluut 3 ter plaatse 1-mei Middenvliet/Langevliet H. Oudenijehuis
7e waarneming en 10e exemplaar ooitStrandplevier 1 man ter plaatse 10-mei Botgat T. Zutt
Bontbekplevier 2965 ter plaatse 12-mei Balgzand R. Hovinga, L. Hofland
Temmincks Strandloper 6 ter plaatse 5-mei Jewelpolder F. Bruinsma, F. Draaisma
Temmincks Strandloper 2 ter plaatse 7-mei De Nollen (station zuid) B. Lucas, F. Draaisma, M. Renden
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 7-mei Balgzandpolder J. Smit
Temmincks Strandloper 1 ter plaatse 18-mei polder Koegras B. Arts
Poelruiter 1 ter plaatse 26-apr Balgzandpolder K. Venneker
27e exemplaar ooit
Houtsnip 1 opvliegend 6-mei Grafelijkheidsduinen T. Zutt
3e waarneming ooit in mei
Bokje 1 ter plaatse 20-mrt De Nollen (station zuid) G. Welgraven
Rosse Franjepoot 1 ter plaatse 31-mrt+1-apr Mariëndal G. Gelling, R. vd Vliet
2e exemplaar ooit voor zowel maart als aprilRosse Franjepoot 1 noord vliegend 12-mei zeetrektelpost C. Rebel
3e waarneming en 4e exemplaar ooit in meiGrauwe Franjepoot 1 ter plaatse 16 t/m 29-apr Mariëndal M. Renden
vroegste waarneming ooit (record was 17 april 2011) en de 2e waarneming ooit voor april
Middelste Jager 1 overvliegend 31-mrt Breewijd C. Rebel, M. Renden
2e waarneming voor maart
Middelste Jager 1 ter plaatse 4-mei Marsdiep P. Hoppenbrouwers
Zwartkopmeeuw 1 overvliegend 9-mrt TESO-haven C. Roselaar
Kleine Kokmeeuw 2e kj ter plaatse 3-mei Razende Bol R. Hovinga, T. Zutt, J. van Dijk
indien aanvaard een nieuwe soort voor het werkgebied


Geelpootmeeuw 2 adult ter plaatse 22-apr Nieuw Den Helder V. Hart
Geelpootmeeuw 2e kj ter plaatse 20-mei TESO-haven N. Hopman
Pontische Meeuw 3e kj ter plaatse 4-mei visafslag T. Fijen
15e exemplaar ooit
Grote Burgemeester 3e kj zuid vliegend 10-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Grote Burgemeester 2e en 3e kj noord vliegend 29-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Grote Burgemeester 2e kj ter plaatse 17-apr Jewelpolder R. Brouwer
Grote Burgemeester 3e kj zuid vliegend 5-mei zeetrektelpost F. Geldermans, C. Rebel
Grote Burgemeester 1 adult noord vliegend 12-mei zeetrektelpost C. Rebel
Kleine Burgemeester 1 adult ter plaatse 3-mrt Mariëndal R. Brouwer
Kleine Burgemeester 1e winter ter plaatse 12-mrt Huisduinerpolder R. Horvath
Kleine Burgemeester 1 adult ter plaatse 22-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Kleine Burgemeester 3e kj ter plaatse 24-mrt Breewijd F. Geldermans, K. Rebel
Dwergstern 3 noord vliegend 26-mrt zeetrektelpost C. Rebel
vroegste waarneming ooit en een nieuwe soort voor maart


Lachstern 1 ter plaatse 7-mei Balgzand R. Hovinga
Lachstern 1 ter plaatse 7-mei De Nollen (station zuid) H. Sukkel, E. de Gooijer
Noordse Stern 1 zuid vliegend 14-apr zeetrektelpost C. Rebel
één van de vroegste waarnemingen ooitVisdief 1 noord vliegend 19-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Zomertortel 1 man roepend 30-apr Anna Paulowna C. vd Vliet
Velduil 3 ter plaatse 10-mrt Balgzand F. Draaisma, C. vd Vliet
Velduil 1 ter plaatse 17-mrt Balgzandpolder C. de Graaf
Velduil 1 ter plaatse 30-apr Uitlandsche polder G. Smit
Velduil 1 noord vliegend 26-mei zeetrektelpost C. Rebel
Kerkuil 1 jagend 3-mrt Oostpolder K. vd Berg
Kerkuil 2e kj vondst (dood) 18-mrt Oostpolder K. vd Berg
Kerkuil 1 jagend 30-apr Callantsoogervaart F. Bruinsma
Kerkuil 1 bezet nest ter plaatse 7-mei Uitlandsche polder F. Draaisma, M. Renden
Hop 1 ter plaatse 1-mei Mariëndal J. van Dillen-Staal
14e exemplaar ooit
Draaihals 1 ter plaatse 6-mei Fort Westoever S. Brumby
37e draaihals ooit
Boomleeuwerik 3 noord vliegend 3-mrt Noordduinen M. Renden
Boomleeuwerik 1 zingend hele periode omg. Waterleidingduinen K. Venneker e.a.
Boerenzwaluw 1 noord vliegend 24-mrt duinen Falga F. Bruinsma, J. van Dillen-Staal
Duinpieper 1 noord vliegend 8-mei duinen Falga F. Majoor
21e exemplaar ooit
Oeverpieper 1 ter plaatse 17-mei Amstelmeer R. Hovinga
laatste oeverpieper ooit; het record stond op 9 mei 2009


Roodkeelpieper 1 noord vliegend 4-mei TESO-haven E. Menkveld
10e ex. ooit en de 3e voor mei
Rouwkwikstaart 1 ter plaatse 3-mrt Geleerdenbuurt, Den Helder B. Jacobsen
Rouwkwikstaart 1 ter plaatse 3-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Engelse Kwikstaart 8 ter plaatse 7-mei Marièndal M. Renden, F. Draaisma
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 1-mei Marièndal R. Brouwer, W. Adema, M. Renden
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 7-mei Marièndal M. Renden, F. Draaisma
Noordse Kwikstaart 5 ter plaatse 12-mei Mariëndal S. Lagerveld
grootste groep sinds 14 mei 2008Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 15 t/m 18-mei polder Koegras T. de Groot
Noordse Kwikstaart 1 ter plaatse 27-mei Nollen van Abbestede S. Brumby, S. Schagen
Nachtegaal 1 man zingend 14-apr Hengstenpad M. Renden
alleen in 2009 en 2011 werden er nog vroeger nachtegalen waargenomen

Blauwborst 1 man zingend 15-mrt Botgat T. de Boer, H. Bouma, S. vd Berg, F. Bruinsma
datumrecord; het record stond op 16 maart 2002


Koperwiek 2 ter plaatse 5-mei Hengstenpad M. Renden
evenaring datumrecord en het grootste aantal ooit in mei


Grote Lijster 7 ter plaatse 19-mrt Grafelijkheidsduinen H. Bouma
Grote Lijster 1 broedgeval? snavel met voer 16-mei Donkere Duinen T. Zutt
Beflijster 30 ter plaatse 14-mei Fort Kijkduin H. Bouma
Beflijster 67 divers 24-apr hele werkgebied M. Renden, J. van Dillen-Staal
Tuinfluiter 1 man zingend 18-apr Kooibos T. de Boer
op 4 na vroegste waarneming ooit; het record staat op 10 april 1989

Baardgrasmus 1 man ter plaatse 5+6-mei volkstuinen Nieuweweg M. Renden
3e waarneming ooit en een nieuwe soort voor mei


Snor 1 ter plaatse 10-apr Oostpolder J. Smit
7e waarneming en de vroegste ooitRoek 1 noord vliegend 26-mrt zeetrektelpost C. Rebel
Bonte Kraai 1 noord vliegend 6-apr zeetrektelpost F. Geldermans
Raaf 1 ter plaatse 6-mei Den Helder, binnenstad F. van Vliet, E. Kikkert
Roze Spreeuw 1 zomerkleed ter plaatse 27-mei Jewelpolder F. Bruinsma
3e waarneming ooit en een nieuwe soort voor mei


Wielewaal 1 man zingend 17-mei Mariëndal C. vd Vliet
Wielewaal 2 ter plaatse 24-mei Mariëndal R. Hovinga, J. van Dillen-Staal
Wielewaal 1 man 2e kj zingend 28-mei Donkere Duinen R. Hovinga
Frater 20 ter plaatse 10-mrt Balgzand H. Bouma, F. Draaisma
Sijs 1 ter plaatse 25-mei Waterleidingduinen R. Hovinga
Goudvink max. 2 ter plaatse 30-apr t/m 20-mei omg. Donkere Duinen F. Draaisma, J. van Dillen, M. Renden, T. de Boer
Appelvink 1 ter plaatse 6-mei volkstuinen Nieuweweg M. Renden, B. Jacobsen
Appelvink 1 noord vliegend 6-mei Callantsoog B. Bos
Appelvink 1 overvliegend 25-mei Waterleidingduinen R. Hovinga
Roodmus 2e kj man zingend 25-mei Waterleidingduinen T. Zutt
Sneeuwgors max. 12 ter plaatse 17 t/m 28-mrt Zandpolder, Zijpe F. Bruinsma, H. Bouma