Statistieken

Artikelen bekeken hits
902279

Dagrecords Huisduinen

lijst

Vogelwerkgroep Den Helder e.o. :

Overzicht dagrecords telpost Huisduinen

Versie 9.9, Maart 2015

 

Laatste update 22 Maart 2015. De soorten gemerkt met * daar zijn de aantallen van veranderd. Nieuwkomers zijn gemerkt met **. Nieuwe gegevens worden uitsluitend tijdens officiële teluren opgenomen en verwerkt.

 

Ten opzichte van de vorige lijst zijn 8 records gewijzigd, en 1 nieuwkomer.

Oudste record staat op naam van de “Dodaars” datum: 11-01-1982.

 

SOORT:

AANTAL: DATUM:
Duiker  (spec) 351 16-02-2005
Parelduiker 13 18-03-2012
Roodkeelduiker 444 20-02-2010
Dodaars 15 11-01-1982
Fuut 976 25-02-2006
Roodhalsfuut 11 17-04-2002
Kuifduiker 12 30-03-2002
Geoorde fuut 16 06-04-2007
Vaal Stormvogeltje 11 21-09-2004
Stormvogeltje 2 11-07-1998
Noordse Stormvogel 142 06-04-1982
Grauwe Pijlstormvogel 18 19-09-2007
Noordse Pijlstormvogel 6 03-10-2009
Jan van Gent 781 04-11-2007
Aalscholver 11262 09-07-2005
Kuifaalscholver 10 13-04-2002
Lepelaar 68 11-05-2008
Zwarte Ooievaar* 6 (3) 02-08-2014
Purperreiger 2 16-05-1998
Blauwe Reiger 29 17-06-2000
Kleine Zilverreiger 10 20-10-2007
Grote Zilverreiger 3 06-08-2011
Knobbelzwaan 95 12-05-2008
Wilde Zwaan 20 16-12-2000
Kleine Zwaan 94 22-02-1998
Rotgans* 9497 (7285) 06-04-2014
Kolgans 67
22-01-2011
Indische Gans 2 31-12-2012
Toendra-rietgans 650 10-01-2009
Kleine Rietgans 24 20-12-2007
Witbuikrotgans 24
25-12-2010
Grauwe Gans 900 14-12-1997
Brandgans 990 19-04-1998
Grote Canadese Gans 80 16-06-2007
Kleine Canadese Gans 2 29-05-2004
Casarca 6 20-04-1993
Nijlgans* 72 (55)
18-10-2013
Wilde Eend 43
08-03-2011
Bergeend 676 05-07-1997
Wintertaling 3920 18-03-2012
Zomertaling 34 02-04-2005
Smient 4271 22-03-2002
Krakeend 143 01-06-2009
Pijlstaart 288 09-03-1996
Slobeend 375 28-03-2007
Toppereend 516 08-02-1997
Kuifeend 50 13-03-1987
Tafeleend 40 25-10-1986
Brilduiker 64 04-01-1997
IJseend 27 11-01-2003
Eidereend 12661 10-01-2001
Zwarte Zee-eend* 10058 (3559) 03-05-2013
Grote Zee-eend 487 28-04-1982
Middelste Zaagbek 349 09-04-2007
Grote Zaagbek 106 28-12-1996
Nonnetje 18 13-02-2010
Meerkoet 18 12-12-1998
Scholekster 2928 31-12-1996
Kievit 1800 10-10-1987
Zilverplevier 3365 11-05-1996
Goudplevier 570 16-12-2000
Kanoet 10125 23-10-2005
Kleine Plevier 10 16-07-2005
Bontbekplevier 56 13-05-2009
Steenloper 1215 19-09-2008
Wulp 970 09-03-1996
Regenwulp 785 08-05-2004
Grutto 14 01-04-2000
Rosse Grutto 4911 05-05-1999
Witgat 14 09-07-2005
Oeverloper 43 14-08-1996
Bosruiter 2 05-05-2001
Tureluur 236 06-05-1999
Zwarte Ruiter 32 29-04-2012
Groenpootruiter 97 06-05-1999
Morinelplevier 2 31-05-2009
Bokje 7 30-12-2008
Watersnip 50 20-08-2009
Houtsnip 40 31-12-1996
Krombekstrandloper 7 06-09-1999
Bonte Strandloper 120001 27-10-2006
Paarse Strandloper 135 01-01-2005
Drieteenstrandloper 1484 13-05-2009
Kleine Strandloper 6 12-05-1994
Kluut 285 02-04-2004
Kemphaan 16 27-02-2003
Rosse Franjepoot 12 25-12-1999
Grote Jager 141
07-10-2011
Middelste Jager 18 09-11-2007
Kleine Jager 40 27-04-2002
Kleinste Jager 2 20-09-2007
Grote Burgemeester 2 21-01-2007
Grote Mantelmeeuw 8500 12-09-1992
Kleine Mantelmeeuw 5163 13-04-2009
Stormmeeuw 4410
23-01-2011
Kokmeeuw 21261
06-02-2011
Dwergmeeuw* 4809 (2009) 28-04-2013
Drieteenmeeuw* 8114 (2430) 09-01-2014
Zwartkopmeeuw 4 30-10-1998
Vorkstaartmeeuw 4 02-10-2004
Pontische Meeuw** 2 (-) 21-03-2015
Stern  (spec) 9170 05-05-2006
Grote Stern* 3694 (2574)
26-04-2014
Reuzenstern 2 28-08-1999
Lachstern 5 09-05-2001
Visdief 2151 02-05-2009
Noordse Stern 272 01-05-2010
Dwergstern 459 13-07-2006
Zwarte Stern 460 01-08-2009
Alk/Zeekoet 763 24-10-2000
Zeekoet 22 24-10-2000
Alk* 171 (88) 04-04-2013
Kleine alk 225 10-11-2007
Papegaaiduiker 2 20-02-2004
Buizerd 21 13-08-2006
Wespendief 2 13-09-2008
Sperwer 6 16-10-1999
Visarend 2 05-05-1999
Bruine Kiekendief 16 17-08-2002
Blauwe Kiekendief 5
13-05-2001
Slechtvalk 5 30-10-2008
Boomvalk 4 30-08-1996
Torenvalk 32 26-07-2001
Smelleken 5 10-05-2001
Rode Wouw 3 07-05-2006
Velduil 4 30-01-2010
Havik 2 31-10-2008
Zeearend 2 29-12-2009

Versie 9.9, Maart 2015