Statistieken

Artikelen bekeken hits
902264

HVP telling Balgzand


Vandaag werd de HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende. Door het flink hoge water hadden veel (met name kortpotige) steltlopers de HVP's op Balgzand helaas al voor de tellers uit verlaten. De afgelopen anderhalf week zaten er tijdens vloed in bijvoorbeeld de Slikhoek behoorlijk hogere concentraties van soorten als Kanoet, Bonte Strandloper en Krombekstrandloper (op 4 augustus 430+ alleen al in Slikhoek, voor het Noord-Hollandse Wad een respectabel aantal) dan vandaag. Desondanks was Bonte Strandloper met bijna 10.000 vogels nog wel veruit de meest algemene soort

tijdens de telling. Andere relatief algemene steltlopers waren Scholekster
(3317), Drieteenstrandloper (529), Rosse Grutto (6039), Wulp (7987), Tureluur
(3138), Groenpootruiter (1064) en Steenloper (398). De Verzakking en
Balgzandpolder zaten flink vol met Grauwe Ganzen (3177 totaal) en ook
Brandgans was goed vertegenwoordigd (337).
Opvallend schaars waren Bergeend (1492, blijkbaar is Balgzand dit jaar minder
in trek als ruigebied) en Kluut (met pijn en moeite 4 gevonden). Al met al
werden totaal ruim 45.000 vogels geteld.

Aan opvallende soorten/aantallen verder: Kleine Zilverreiger (9), Grote
Zilverreiger (1), Bruine Kiekendief (1), Patrijs (paartje met 11 jongen op een
onverwachte locatie: tussen de voerende Visdieven bovenop de Broedrots!),
Strandplevier (1 juveniel op de Verzakking), Kleine Plevier (1), IJslandse
Grutto (2 adult), Regenwulp (158), Kemphaan (4), Grote Stern (7), Dwergstern
(21), Zwarte Stern (2), Tapuit (1) en Roodborsttapuit (1).