Statistieken

Artikelen bekeken hits
847119

Petitie "ruimte voor stadsvogels"

Bouwbedrijven zijn verplicht om bij het neerzetten van gebouwen in een bestaande wijk rekening te houden met nestplaatsen van vogels. Indien zij echter op een nieuwe lokatie gaan bouwen zijn ze tot niets verplicht  omdat daar nog geen vogels zijn. Hier is een verandering van de wet en regelgeving gewenst  omdat met simpele maatregelen gebouwen ook bij vogels in de smaak vallen.  'Huismussenman' Bert Houkes uit Millingen aan de Rijn wil een burgerinitiatief in gaan dienen om in de Tweede Kamer stadsvogels op de agenda te zetten.

In de Flora en Faunawet worden sommige stadsvogels die in bestaande bouw nestelen, zoals Huismussen en Gierzwaluwen, (theoretisch) goed beschermd. Als echter nieuwbouw wordt gepleegd op plaatsen waar voorheen geen bouwwerken stonden waarin stadsvogels nestelden hoeft er op geen enkele manier rekening met stadsvogels gehouden te worden. Zo ontstaan hele wijken waarin geen mus terecht kan! En dat terwijl  in een unieke samenwerking met Vogelbescherming Nederland  de firma MONIER, marktleider in dakpannen en daksystemen, de vogelvide ontwikkelde. Dat moet veranderen. Het nieuwe vogelvriendelijke product biedt huismussen een veilige nestelplek onder de pannen. Voor het indienen van een burgerinitiatief zijn maar liefst 40.000 steunbetuigingen nodig. Daarom heeft vogelliefhebber en Stadsvogeladviseur Nijmegen voor Vogelbescherming Nederland Jochem Kühnen een website gemaakt waarop mensen hun steun kunnen geven aan dit initiatief. Bezoek http://www.ruimtevoorvogels.nl en teken de petitie!