Statistieken

Artikelen bekeken hits
902263

Home

Dwergsterns in de Putten.

Dit jaar waren er voor het eerst broedende dwergsterns in de Putten. Vier mannen hebben het broeden gevolgd. Gertjan Langedijk, Kees Roselaar, Rob Struyk en Mattias Hofstede.Op 31 juli zag Gertjan geen pullen van de dwergsterns meer. Hieronder volgt de discussie tussen de vier mannen over oorzaak van de verdwijning van de pullen
dwergstern, foto Rob Struyk

 Gertjan Langedijk aan Kees Roselaar

hallo Kees,

Even horen wat jij er van weet. Ik was zo blij van de broedende Dwergsterns in de Putten maar ik vrees dat het slecht is afgelopen.
Op 6 juli telde ik 2+2+1 jonge pullen, maar in de dagen erna werd dit aantal niet aangevuld door de andere broedgevallen.
Naar mijn idee waren er ca. 12 broedpaartjes (en wie had dat eerder kunnen denken)
Vanmorgen(27 juli) kon ik geen enkele Dwergstern meer spotten, treurig toch?
Naar mijn idee zijn Mantelmeeuwen hier verantwoordelijk voor.

Voor hen een eenhaps cracker zo'n pulletje vanzelf.
Jij weet hier vast meer over te vertellen.

foto's van pullen van Gertjan Langedijk

gr gertjan

Dag Gertjan,

Sorry, ik was een paar dagen op Texel en daar deed de wifi-verbinding het niet. Nu weer thuis en even naar mijn Dwergstern-gevallen in De Putten gekeken. Een pul heb ik daar nooit gezien. Op 25 juni noteerde ik 8 vogels in broedhouding op de bult op zuidelijke ‘nieuwe’ eiland; of ze werkelijk op eieren zaten was tussen de schelpen niet goed te zien. Op 2 juli had ik in totaal 22 vogels op en om het eilandje, deels weer op ca 10 potentiële nesten, deels ‘of-duty’ op het zandeilandje ernaast (en ook nog 15 vissend op zee voor de Telpost Hbz in het uur daarvoor; totaal 15 paar?). Ook op 9 juli zag ik ca 20 volwassen Dwergsterns op en om de bult, maar mogelijke pullen heb ik vrees ik over het hoofd gezien.
foto's van   Mattias Hofstede


Mijn volgende bezoek was op 16 juli, maar toen zag ik er maar 4 adulte Dwergsterns. De schelpenbult zat nu echter afgeladen vol met bedelende jonge Visdieven en hun ouders, terwijl daarvoor de bult buiten de Dwergsterns vrijwel leeg was (Visdieven alleen langs de randen). Op 20 juli zag ik met moeite maar 1 Dwergstern, en weer heel veel Visdieven op de bult. Kleine Mantelmeeuwen heb ik op het eiland niet gezien. Zouden al die Visdieven Kleine Mantelmeeuwen niet weg kunnen jagen? Hun jongen deden het in ieder geval voortreffelijk, dus daar leek van predatie geen sprake. Ik kreeg meer de indruk dat de Dwergsterns door de Visdieven onder de voet zijn gelopen.
Ik zou niet zonder meer Kleine Mantelmeeuwen als schuldigen aanwijzen: anders hadden die toch ook kleine Visdief-pullen tot eenhaps-cracker verwerkt? Ik begreep van Rob Struijk dat hij de sterns daar ook in de gaten hield. Misschien heeft hij meer informatie?

Groetjes, Kees R

Hoi Gertjan, nou in de gaten houden is teveel gezegd, dan moet je bij Mattias Hofstede zijn, die woont er dicht bij en gaat om de avond heen. Met hem wel geconcludeerd dat er ca. 15 paar Dwergsterns zaten te broeden. Ik heb ook pullen gezien, maar alleen kleine pullen, wat ik vreemd vond. Ik verdacht gelijk de Kleine Mantel, die ik ook Klutenpullen heb zien pakken. Dat ging in een flits, de KM kwam van dijk, over de weg en hap.

kleine mantelmeeuw met pul van kluut, foto Rob Struyk

Ook de Kleine Plevier was al heel snel haar 4 pullen kwijt. Vraag me af of het om 1 KM gaat , die zich gespecialiseerd heeft of dat er meer zijn die zich misdragen. Wel is ook gezien dat de Kokmeeuwen pullen van de Visdief snaaide. Was er een groot bloedbad. Afgelopen vrijdag heb ik geen DS meer gezien.
Zal deze mail ccen naar Mattias, hij was van plan een stukje te schrijven voor de Kleine Alk. Moet ie wel snel zijn , want de sluitingsdatum is 1 augustus ( een paar dagen later kan misschien nog wel)
Rob Struyk

dwergstern, foto Rob Struyk

De kleine Mantelmeeuw is de voornaamste dader van het uitroeien van de Dwergstern kuikens. Deze gulzigaard broedde op de buitenring aan de Noordoostpunt van het desbetreffende eiland en heeft een nest met minimaal 2 jongen. Op sommige avonden zag ik de KM  binnen 1 uur zo een keer of drie een nest plunderen. Dwergstern of  visdief pullen dat maakte hem niets uit.. Alleen sommige keren waren de visdief pullen niet snel genoeg dood te maken waardoor ik ook een paar keer getrakteerd ben op een ietwat tragische verdrinking scenes... Daarentegen verdwenen de Dwergsternpullen over het algemeen al binnen een paar seconden in de keel van de KM. Op het 'middelste' (meest oostelijke nieuw aangelegde eiland) zijn overigens minimaal twee nesten volgens mij succesvol geweest. Deze paartjes waren er al 2 weken eerder gaan broeden en daarvan heb ik op een gegeven moment redelijk volgroeide pullen van gezien. Al met al toch een ietwat verdrietige afloop van iets wat zo mooi begon...   Het stukje laat nog wel even op zich wachten...dat krijg ik voor deze editie niet voor elkaar.
Mattias Hofstede