Statistieken

Artikelen bekeken hits
902255

Home

HoogwaterVluchtPlaats Telling 17 juni 2017

Qua omstandigheden een prima telling, maar wel in zo’n beetje de meest rustige tijd qua wadvogels. De voorjaarstrek was nu echt op z’n eind, de eerste noordelijke vogels voor wie het broedseizoen erop zat waren net weer terug op het Balgzand.

 In totaal werden bijna 16.000 vogels geteld, waarbij Bergeend (5769), Scholekster (1170), Kokmeeuw (2223) en Zilvermeeuw (1504) de meest algemene soorten waren.

 Tekenend voor de tijd van het jaar waren de aantallen van noordelijke steltlopers als Bonte Strandloper (2), Rosse Grutto (7) en Kanoet (35). Dat er desondanks al weer wat beweging komt in noordelijker broedende steltlopers bewezen de toegenomen aantallen Wulpen en de groepjes vol zomerkleed Zwarte Ruiter. Ook Regenwulpen waren eind mei/begin juni een tijdlang helemaal verdwenen op het Balgzand, van deze soort werden er 5 geteld.


Bergeend, foto Do van Dijck

Aan leuke soorten werden verder waargenomen Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (329), Rotgans (1), Kleine Plevier (1), Drieteenstrandloper (1), Grutto (25), Zwartkopmeeuw (7), Grote Stern (2) en Dwergstern (5).

De maandelijkse HVP-telling Balgzand is op  zaterdag 17 juni jongst leden uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende.

Roelf Hovinga