Statistieken

Artikelen bekeken hits
902232

Home

Terugkeer van de zomergasten (2017-7)

Grauwe vliegenvanger

Deze Zuidelijk Afrikaanse overwinteraar kan eind april verwacht worden, meestal krijgen we pas in mei de eerste waarnemingen door. 

Wat ouder geboomte waarin genesteld wordt is wat de grauwe vliegenvanger nodig heeft. Dat kan zowel in tuinen, lommerrijke boerenerven, loofbossen, als boomgaarden zijn. Vanaf een zonnige uitkijkpost snapt de soort met een korte snelle vlucht insecten uit de lucht om weer terug te keren naar de uitkijkpost. 

Het is best nog een uitdaging om de eerste grauwe vliegenvanger te vinden. Door het onopvallende kleed en de iele zang vraagt het enige moeite. Opvallend is de rechte zit van de grauwe vliegenvanger. Verdere determinatiepunten is een combinatie van de grijsbruine bovenzijde, gestreept voorhoofd, borst en keel.

grauwe vliegenvanger, foto Adri de Groot

 

Bosrietzanger

De bosrietzanger trekt in zuidoostelijke richting naar de overwinteringgebieden in Oost-Afrika. De eerste exemplaren kunnen eind april arriveren, maar meestal is het vanaf begin mei het geval. Het overgrote deel komt pas eind mei/begin juni aan. 

Het biotoop bestaat uit verruigde oeverzones met wat struikgewas en kruidenvegetatie als brandnetel, harig wilgenroosje e.d.  Deze biotoopkeuze is iets wat de bosrietzanger onderscheidt van tweelingsoort kleine karekiet. Bosrietzangers en kleine karekieten lijken namelijk ongelooflijk veel op elkaar. De zang geeft de oplossing, want deze zijn totaal verschillend. De bosrietzanger zingt een zeer gevarieerd lied vol imitaties van andere vogelsoorten.

 
bosrietzanger, foto Adri de Groot

Spotvogel

Dit wordt de laatste vogel die behandeld wordt in de serie ‘Terugkeer van de zomergasten’. De spotvogel is dan ook zo’n beetje de laatste vogel die in onze regio arriveert.

Voor het aantreffen voor een spotvogel moet je tot in de eerste decade van mei geduld hebben. Soms zit er een vroege vogel bij, maar data tegen 8 mei zijn meer gewoon. Het is vooral een vogel van het halfopen cultuurlandschap, waar de luide en imiterende zang vanuit o.a. vrij jong loofhout, weg- en erfbeplantingen en tuinen te horen is.

Het aantal spotvogels neemt in Nederland sinds de jaren zestig van de vorige eeuw af. De afname vond vooral plaats in bossen en minder in het agrarische gebied. Dit laatste kan niet gezegd worden voor onze regio, want er is een sterke afname van de spotvogel geconstateerd. In Nederland stabiliseerde de populatie zich vanaf 2000 met ca 21.000 broedparen.

De bovenzijde van de spotvogel is groengrijs en de onderzijde is geel. Voor een zanger is de snavel vrij lang en het voorhoofd is hellend met een hoge kruin.

 
spotvogel, foto Adri de Groot

Vanaf augustus trekt de spotvogel alweer naar het overwinteringgebied ten zuiden van de evenaar.