Statistieken

Artikelen bekeken hits
989381

Home

HVP-telling 15 april Balgzand en Wieringerkust

Dankzij de stevige wind en lage temperatuur een frisse telling, maar zowel qua aantallen als variatie in soorten zeer de moeite waard! Er werden bijna 46.000 vogels geteld, waarbij er een hoofdrol was weg gelegd voor Bonte Strandloper (30.586).
kanoet, foto Do van Dijck

Het water kwam door de westelijke wind nog extra hoog, waardoor veel steltlopers vanuit de Slikhoek rond hoog water in westelijke richting vertrokken, waarschijnlijk naar de zuidpunt van Texel/Razende Bol. Alhoewel er dus rond hoog water nogal wat verplaatsingen waren van steltlopers, lukte het goed om alle groepen geteld te krijgen.


rosse grutto, foto Leo Hofland

Ook van Zilverplevier (1891) en Rosse Grutto (1271) werden mooie aantallen geteld. Kanoet (702) bleef daarentegen een beetje achter. Overige algemene soorten waren Bergeend (1146), Scholekster (1494) en Wulp (2692).

scholekster, foto Do van Dijck

Aan opmerkelijke soorten/aantallen waren er deze telling verder Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (78, al weer volop drukte in de broedkolonie), Zomertaling (2),

zomertaling, foto Do van Dijck

Grote Zee-eend (1), Middelste Zaagbek (21), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Kleine Plevier (6), Regenwulp (1), Kemphaan (18), Witgat (1), Zwarte Ruiter (13), Groenpootruiter (87), Zwartkopmeeuw (1), Visdief (5) en Tapuit (1).

De maandelijkse HVP-telling op het Balgzand op 15 april 2017, is uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en Roelf Hovinga

 

De telling langs de Wieringer kust

werden vandaag, 15 april, vanwege de afwezigheid van Wim Tijsen uitgevoerd door , Gerrit Hazenhoek en Otto de Vries .

Over het algemeen speelde hier wel de westen wind en het hoge water een rol in het aantal waargenomen vogels .

Bergeend bij het Normerven 692 , Rosse Grutto bij het Normerven 4.700 , Beflijster Normerven 3  , Zilverplevier Normerven 125 , Scholekster Normerven 4. 036 , Kluut Normerven 25 , Zwarte Ruiter Normerven 94 ,

zwarte ruiter, foto Leo Hofland

 

Kanoet Normerven 16 , Wulp Normerven 950 , Bonte Strandloper Normerven 35 , Tureluur Normerven 31 .

tureluur, foto Do van Dijck

De aantallen waren voor de Bonte Strandloper laag en deze stonden op het Balgzand dus .

Het tracé tussen het Normerven en de Schor van Den Oever  leverde vanwege de hoge waterstand nauwelijks vogels op .

Bij Den Oever op De Schor werden 132 Scholeksters , 358 Tureluurs , 9 Rosse grutto’s , 358 Tureluurs en 25 Bergeenden geteld .

Op de Losse Dam in de Waddenzee werden 46 Lepelaars , tientallen Zilvermeeuwen en 70 Aalscholvers geteld .

lepelaars, foto Leo Hofland

In de Wadenhaven stond een slapende groep van 220 Steenlopers met 1 Paarse Strandloper en een Bonte Strandloper op de looppaden in de haven .

Otto de Vries