Statistieken

Artikelen bekeken hits
989410

Home

Functies VerenigingsBestuur VWG DH vacant

Op 17 maart is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit keer met de verkiezing van een nieuwe Secretaris en een nieuw Algemeen bestuurslid voor onze Vogelwerkgroep Den Helder eo onder punt 5. Beiden belangrijke functies voor het voortbestaan van onze vereniging. Bent u of kent u daarom iemand die onze vereniging en onze vogels een warm hart toedraagt stel het dan voor of stelt u zich dan kandidaat. Om een indruk te krijgen waar ons bestuur zich mee bezig houdt zijn hierbij een aantal notulen bijgevoegd, of natuurlijk voor de nieuwsgierigen onder ons.

Notulen van de Bestuursvergadering van de VWG Den Helder e.o.

Datum: 04/02/2016, Locatie: Hoogstraat 174, 1781 LK  Den Helder

Aanwezig:

René Oudenaller, voorzitter

Rob Hoogerwerf, secretaris

Fred van Vliet, 1e penningmeester

Gerard Smit, ledenadministrateur

Martha Hubers, lid

Afwezig met bericht:

Ria Kooijman                                                                                                                                                                                     

1. Opening en vaststellen agenda:

De voorzitter opent de vergadering om 20:35 en de agenda wordt vastgesteld.

2. Actualiteiten:

Als KNNV opgeheven wordt is er een mogelijkheid voor de dan ex KNNV leden om hun activiteiten als werkgroep bij de Vogelwerkgroep onder te brengen. Hier moet dan wel over gestemd worden op de komende ALV van de Vogelwerkgroep.

3. Notulen bestuursvergadering van 03-09-2015:

De notulen worden met kleine wijziging aangenomen.

4. Ingekomen en uitgaande stukken en brieven:

1 We hebben een bedankkaart gekregen naar aanleiding van onze kaart voor het overlijden van de Hr. Ouwerkerk.

2 Beleidsplan: We maken allemaal huiswerk voor het beleidsplan en behandelen dit tijdens de volgende vergadering. Het plan moeten we met zijn allen maken maar ook moet het draagkracht hebben bij het volledige bestuur. Graag van de bestuursleden een eerste opzetje.

3 Rob en Gerard geen samen de denktank met Tringa opzetten. Rob zoekt contact met Tringa en maakt afspraken hierover.

5. Vogeltuin:

De vogeltuin is nu in ruste vanwege het winterseizoen.

6. Stadsontwikkeling:

Stadshart:

Fred is gebeld door Zeestad. Het voormalige arbeidsbureau wordt gesloopt, maar aan de gevel hangen gekleurde nestkasten. Als we ze willen hebben moeten we ze verwijderen.

In de Spoorstraat zijn de nieuwe bomen al geplant.

De Linie:

Het gaat best wel goed want er komt steeds meer groen en initiatieven uit Tuindorp zoals Ontmoetingen in het groen.

Oostoever komt later aan de orde want het geld van de Gemeente is op.

Bomen en overig groen:

Hiervan wordt verslag gedaan in de Steenloper. Er is een dikkere boom gevonden dan tot nu toe. De omtrek wordt gemeten op 1.30 hoogte.

7. Ledenadministratie:

We hebben op dit moment 151 leden.

4 leden hebben opgezegd en 1 nieuw lid erbij.

8. De Steenloper:

Op 1 maart wordt begonnen met Steenloper 167. Het wordt een andere drukker en het formaat van het blad wordt iets anders.

9. Rondvraag:

Martha spreekt zich uit over het feit dat “haar” tortelduiven zijn weggegaan. Dit komt volgens haar door kauwen.

Het mannetje is er hoogstwaarschijnlijk wel samen met een ander vrouwtje.

Rob: Ria zou vragen bij windkracht 13 wat de kosten zijn voor vergaderingen ed. Gerard antwoord dat Ria verteld heeft dat het te duur wordt. Aangezien te duur geen bedrag is vragen we Rifka om te informeren.

10. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45.

Volgende vergadering 21-04-2016.

---

Notulen van de Bestuursvergadering van de VWG Den Helder e.o.

Datum: 21/04/2016, Locatie: Hoogstraat 174, 1781 LK  Den Helder

Aanwezig:

René Oudenaller, voorzitter

Rob Hoogerwerf, secretaris

Fred van Vliet, 1e penningmeester

Rifka Roos, 2e penningmeester

Martha Hubers, lid

Afwezig met bericht:

Gerard Smit

1. Opening en vaststellen agenda:

De voorzitter opent de vergadering om 20:15 en de agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen:

De notulen worden aangepast met het volgende:

Punt 4 beleidsplan: graag eerst een opzetje.

Verder geen opmerkingen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken en brieven:

Brief van de KB of we Steenloper nummer 167 willen sturen.

4. Actualiteiten:

Discussie roofvogelshows: shows niet in de openbare ruimte geven. Aankomende maandag komt er een motie over tijdens de raadsvergadering van het gemeentebestuur.

Op de website vragen of iemand aan wil aanschuiven in de feestcommissie. Als er niemand komt doet Bianca het alleen.

We gaan een afsprakenlijst maken.

Volgende vergadering samen met de Paddestoel.

De lezing van Leon Kelder op 16 december moet op een andere locatie dan de Helderse Vallei zijn omdat op die dag de kerstmarkt gehouden wordt.

Op 05-04-2016 zijn de nestgaten in de oeverzwaluwwand weer opgevuld. Dit was net op tijd want 4 dagen later waren de zwaluwen alweer druk bezig ze weer open te maken. Ook de bank vanwaar de oeverzwaluwtellingen worden gehouden is opnieuw geschilderd.

Op 8 juni 2016 is de ALV van De Paddestoel in het Warme Nezzzt vanaf 20.00.

5. Vogeltuin:

In de vogeltuin zijn de mezen alweer druk aan het nestelen.  In twee kasten zijn al eieren gelegd.

6. Stadsontwikkeling:

Stadshart:

Het stadshart wordt groen gemaakt en ingericht met heel veel bomen. In de Spoorstraat zijn de nieuwe bomen al geplant.

De Linie:

Er is gesproken met de gemeente want zij willen een bunker kaal maken. We hebben gesteld dat er eerst maar eens geplant moet gaan worden in plaats van een bunker kaal maken wat weer een heleboel natuurschade veroorzaakt. De “middenberm” van het fietspad naar het spoortunneltje achter Tuindorp is kaal gemaakt.

Kreekpark:

Er is wat groen verwijdert maar er zijn ook ongeveer 50 bomen terug geplant. Gaat dus tot nog toe goed.

Bomen en overig groen:

Rifka heeft de gemeente gevraagd of ze groen willen aanplanten in het plantsoen bij haar in de straat.

7. Discussiestuk; hoe is te voorkomen wat er gebeurt is op de ALV van 26 februari:

De mening is dat het moeilijk is om dit te voorkomen.

Over de enquête zijn we het eens: we gaan door met de PR activiteiten zoals we nu doen. Rob werkt de enquête verder uit.

8. Ledenadministratie:

We hebben op dit moment 156 leden.

Er zijn kaarten verstuurd naar Mario Berts en Els Sanderse en naar de familie Soeters.

Verder wordt er gevraagd een kaart te sturen naar Rob Horvath.

Bij de lente Steenloper van volgend jaar zit een briefje waarop staat of de leden niet willen vergeten de contributie te betalen.

9. De Steenloper:

De Steenloper verschijnt in mei. Kopij vergaren is nog steeds moeilijk maar is voor het volgende blad aanwezig. Er wordt nogmaals aan de leden gevraagd om kopij aan te leveren.

10. Rondvraag:

Martha vind dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat we het zelfde aantal leden houden. Hier moeite voor doen.

11. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15

Volgende vergadering 09-06-2016

---

Notulen van de Bestuursvergadering van de VWG Den Helder e.o.

Datum: 21/04/2016, Locatie: Hoogstraat 174, 1781 LK  Den Helder

Aanwezig:

René Oudenaller, voorzitter

Rob Hoogerwerf, secretaris

Fred van Vliet, 1e penningmeester

Rifka Roos, 2e penningmeester

Martha Hubers, lid

 Afwezig met bericht:

Gerard Smit

1. Opening en vaststellen agenda:

De voorzitter opent de vergadering om 20:15 en de agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen:

De notulen worden aangepast met het volgende:

Punt 4 beleidsplan: graag eerst een opzetje.

Verder geen opmerkingen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken en brieven:

Brief van de KB of we Steenloper nummer 167 willen sturen.

4. Actualiteiten:

Discussie roofvogelshows: shows niet in de openbare ruimte geven. Aankomende maandag komt er een motie over tijdens de raadsvergadering van het gemeentebestuur.

Op de website vragen of iemand aan wil aanschuiven in de feestcommissie. Als er niemand komt doet Bianca het alleen.

We gaan een afsprakenlijst maken.

Volgende vergadering samen met de Paddestoel.

De lezing van Leon Kelder op 16 december moet op een andere locatie dan de Helderse Vallei zijn omdat op die dag de kerstmarkt gehouden wordt.

Op 05-04-2016 zijn de nestgaten in de oeverzwaluwwand weer opgevuld. Dit was net op tijd want 4 dagen later waren de zwaluwen alweer druk bezig ze weer open te maken. Ook de bank vanwaar de oeverzwaluwtellingen worden gehouden is opnieuw geschilderd.

Op 8 juni 2016 is de ALV van De Paddestoel in het Warme Nezzzt vanaf 20.00.

5. Vogeltuin:

In de vogeltuin zijn de mezen alweer druk aan het nestelen.  In twee kasten zijn al eieren gelegd.

6. Stadsontwikkeling:

Stadshart:

Het stadshart wordt groen gemaakt en ingericht met heel veel bomen. In de Spoorstraat zijn de nieuwe bomen al geplant.

De Linie:

Er is gesproken met de gemeente want zij willen een bunker kaal maken. We hebben gesteld dat er eerst maar eens geplant moet gaan worden in plaats van een bunker kaal maken wat weer een heleboel natuurschade veroorzaakt. De “middenberm” van het fietspad naar het spoortunneltje achter Tuindorp is kaal gemaakt.

Kreekpark:

Er is wat groen verwijdert maar er zijn ook ongeveer 50 bomen terug geplant. Gaat dus tot nog toe goed.

Bomen en overig groen:

Rifka heeft de gemeente gevraagd of ze groen willen aanplanten in het plantsoen bij haar in de straat.

7. Discussiestuk; hoe is te voorkomen wat er gebeurt is op de ALV van 26 februari:

De mening is dat het moeilijk is om dit te voorkomen.

Over de enquête zijn we het eens: we gaan door met de PR activiteiten zoals we nu doen. Rob werkt de enquête verder uit.

8. Ledenadministratie:

We hebben op dit moment 156 leden.

Er zijn kaarten verstuurd naar Mario Berts en Els Sanderse en naar de familie Soeters.

Verder wordt er gevraagd een kaart te sturen naar Rob Horvath.

Bij de lente Steenloper van volgend jaar zit een briefje waarop staat of de leden niet willen vergeten de contributie te betalen.

9. De Steenloper:

De Steenloper verschijnt in mei. Kopij vergaren is nog steeds moeilijk maar is voor het volgende blad aanwezig. Er wordt nogmaals aan de leden gevraagd om kopij aan te leveren.

10. Rondvraag:

Martha vind dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat we het zelfde aantal leden houden. Hier moeite voor doen.

11. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15

Volgende vergadering 09-06-2016

---

Notulen van de Bestuursvergadering van de VWG Den Helder e.o.

Datum: 08/09/2016, Locatie: Hoogstraat 174, 1781 LK  Den Helder

Aanwezig:

René Oudenaller, voorzitter

Gerard Smit, ledenadministratie

Rob Hoogerwerf, secretaris

Fred van Vliet, 1e penningmeester

Rifka Roos, 2e penningmeester

Martha Hubers, lid

 Afwezig met bericht:

1. Opening en vaststellen agenda:

De vergadering wordt geopend om 20:00.

Agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat punten 9 A en 9 B toegevoegd worden.

2. Notulen:

De notulen van 09-06-2016 worden goedgekeurd.

3. Ingekomen en uitgaande stukken en brieven:

Er zijn door Gerard kaarten gestuurd naar de volgende mensen:

Ben Schrieken vanwege het overlijden van zijn vrouw.

Henk Riemers vanwege ziekte.

Jaap de Klerk vanwege ziekte.

Co Bakker is verhuisd.

4. Actualiteiten:

Mart Schrieken gaat niet meer met zijn roofvogels op pad om zoals hij het noemt het gezeur van Vermooten zat is.

Actelijst doorgenomen en aangepast.

5. Vogeltuin:

Vogeltuin doet het goed. Afgelopen week zijn door Gerard en Annie stukjes gemaaid.

Op 19 en 24 september wordt er door Vrijwillig Landschapsbeheer gemaaid en opgeruimd.

De huiszwaluwtil is niet bewoond door vogels maar door wespen.

6. Stadsontwikkeling:

Stadshart:

Fred heeft via Facebook architect Kaptein uitgedaagd om de gevels die opgeknapt worden zo te maken dat er gierzwaluwen en mussen in kunnen nestelen.

De Linie:

Geen nieuws.

Kreekpark:

De bouwwerkzaamheden zijn weer gestart. d.w.z. er is een ketenpark neergezet.

Bomen en overig groen:

Er heerst iepenziekte dus er zullen een heleboel iepen sneuvelen.

7. Discussiestuk; KNNV/ natuurvereniging Den Helder e.o.:

Input via ons platform en wel de Steenloper. Er is een mogelijkheid om bijvoorbeeld de KNNV als een werkgroep onder te brengen bij de vogelwerkgroep. Dit verzoek moet bij de KNNV vandaan komen en goedkeuring hebben van de algemene ledenvergadering in 2017.

8. Ledenadministratie:

We hebben op dit moment 152 leden. Gerard gaat regelen dat mensen die geen lidmaatschap betaald hebben uitgeschreven worden als lid. We hebben het over ongeveer 30 leden.

9. De Steenloper:

Er staat een link op de website van Vrijwillig Landschapsbeheer. Onze leden moeten rechtstreeks kunnen inloggen.

A.  Het concept jaarprogramma van volgend jaar bekijken en eventueel aanvullen. Dit moet voor december rond zijn.

B. Na nog een keer overleggen is besloten om volgend jaar onze lezingen en avonden te houden in Windkracht 13. Toegangsprijs voor leden en niet leden bedraagt dan €2,50. We geven het een jaar de kans en daarna volgt een evaluatie.

10. Rondvraag:

Martha zou graag een lezing willen geven over “haar” tortels in Windkracht 13. Ze hebben nu legsel 103.

Zij vind het niet gezellig bij de Helderse Vallei.

Rob: vinden jullie het leuk om in december een netwerkavond te organiseren samen met het bestuur van de Paddestoel? Ja.

11. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting:

De vergadering wordt gesloten om 22.30.

Volgende vergadering 17-11-2016